Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Groddjur försenar skolbygge i Dalby

Vid Påskagänget i Dalby ska en ny grundskola byggas för 400 elever, men för att kunna bygga skolan behöver Lunds kommun först flytta en dagvattendamm. Flytten av dammen har dock stött på problem, vilket kommer att försena bygget av skolan och idrottshallen ytterligare.

Inför den här typen av åtgärder görs alltid en naturvärdesinventering i det aktuella området. En sådan inventering har genomförts under våren och visade att dammarna i området är hemvist för en rad fridlysta groddjur, däribland den större vattensalamandern och den ätliga grodan.

Krav på artskyddsutredning

Det har varit känt sedan tidigare att det finns groddjur i dammarna, men inte i vilken omfattning och huruvida djuren rör sig mellan de båda dammarna. Det hittades även fler arter än som tidigare varit känt. Därför behöver Lunds kommun enligt lag (artskyddsförordningen) först göra en artskyddsutredning, som ger förslag på vilka åtgärder som krävs för att skydda djurlivet.

Alternativa lösningar

Utredningen är beställd och innan vi vet vad den kommer fram till är det inte möjligt att planera projektet i detalj, men Lunds kommun har börjat se över vad vi kan göra för att minimera den försening som kommer att uppstå.

Det innebär bland annat att vi ser se över tänkbara alternativa placeringar av skolan och idrottshallen inom befintlig fastighet och detaljplan. Byggnaden skulle i så fall samma funktioner och innehåll som planerat medan utemiljön får en något förändrad utformning än det från början var tänkt, detsamma gäller tillfartsvägar och parkering.

Hur påverkar detta vilken skola mitt/mina barn kommer att gå på?

Inflyttning har tidigare varit planerad till höstterminen 2025. I nuläget är det tyvärr inte möjligt att ge svar på hur lång den extra förseningen blir.

För eleverna på Påskagängets skola F-3 innebär det att verksamheten är kvar i nuvarande lokaler på Kattfotsgränden. Fram till dess att vår nya skola står färdig kommer skolans idrotts- och slöjdundervisning genomföras på Hagalundskolan. Tills vidare gäller att från det läsåret som elever börjar i årkurs 4 flyttar de över till Nyvångskolan F-9.

I nuläget är det för tidigt att svara på hur byggnadsplanerna påverkar övergången för eleverna mellan Påskagängets skola och Nyvångskolan. Klart är dock att alla elever kommer att få en skolplacering i Dalby och att barn- och skolförvaltningen tittar på olika lösningar för att göra det så bra som möjligt för våra elever fram tills att Påskagängets nya skolbyggnad står klar.

En frågestund för vårdnadshavare kommer att hållas på plats den 13 juni (inbjudan går ut separat via skolan).

Uppdaterad:

Dela sidan: