Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klartecken för detaljplan i Västerbro

Med Västerbro får Lund en ny stadsdel nära centrum. Nu har den första detaljplanen i området vunnit laga kraft – Virket 1 och 6: Kobjersvägen/Öresundsvägen. Planen öppnar för ett kvarter med bostäder och butikslokaler i ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden.

En översiktsbild tagen uppifrån. Bilden visar delar av fastigheten Virket, på området Västerbro
Bilden visar delar av fastigheten Virket, på Västerbro

Det som idag kallas Öresundsvägens verksamhetsområde ska steg för steg omvandlas till en varierad stadsdel. Här ska det växa fram olika slags bostäder, verksamheter och slingrande parker. Västra Esplanaden blir stadsdelens nya huvudstråk där cyklar, gående och kollektivtrafik prioriteras. En helt ny stadsdel ska skapas och bli till glädje för alla Lundabor. Marken ägs av 25 privata fastighetsägare och kommunen planerar allmänna platser som gaturum, torg och parker. Stadsomvandlingen sker stegvis, med början i områdets östra delar.

Detaljplanen för Virket 1 och 6 har vunnit laga kraft

Planen för Virket 1 och 6: Kobjersvägen/Öresundsvägen har nu vunnit laga kraft. Det är den första planen i Västerbro som blir antagen. Den innebär att dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med ungefär 210 bostäder och lokaler i bottenplanet.

Så här kommer kvarteret utvecklas:

  • Bostadshusen får mellan 4 och 7 våningar och ett varierat taklandskap.
  • Parkering i garage under bostadsgården.
  • Lokaler för verksamhet så som butik, restaurang, apotek eller annat läggs i bottenplan, ut mot korsningen Kobjersvägen/Öresundsvägen, som utformas för i första hand fotgängare och cyklister.
  • En byggnad från 1959 som anses kulturhistoriskt intressant ska rivas. Det beror på att behovet av bostäder prioriteras.


Mer om projekt Västerbro

Uppdaterad:

Dela sidan: