Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Källbyängars förskola fick skogsträdgård i miniformat

Tisdagen den 3 maj gick vårens nätverksträff för Gröna skolgårdar av stapeln. Denna vår arrangerades träffen på Källbyängars förskola. Temat var att anlägga en miniskogsträdgård och riktade sig till skol- och förskolepersonal samt skötselpersonal av skolgårdar.

En grupp människor som står i cirkel runt en odling.

Naturskolan stod som vanligt värd för dagen men hade bjudit in skogsträdgårdsexperterna i Ätbara Lund, landskapsarkitekten Martina Fingerroos och kocken Jonas Årman. Kursdeltagarna introducerades till konceptet skogsträdgård och fick sedan gemensamt anlägga en skogsträdgård på förskolans gård.

Skogsträdgård

Ett odlingssystem som härmar naturliga ekosystem, med målet att skapa en odling som är rik på biologisk mångfald, motståndskraftig, produktiv och relativt stabil (Weiss & Sjöberg).

En del av förberedelserna inför dagen var att undersöka platsen för skogsträdgården. I diskussion med förskolans personal identifierades lämpliga platser. Platsen för skogsträdgården blev den del av gården som barnen rör sig minst på, i syfte att göra den intressantare att utforska. Jennie Collin arbetar på Källbyängars förskola och är nöjd med både dagen och resultatet.

- Miniskogsträdgården har bidragit till att barnen älskar att vara där, vi ser en stor skillnad. Barnen tycker det är jätteroligt att vara med och vattna, de känner en meningsfullhet i att se till att allt det fina inte vissnar ner. Barnen behandlar odlingarna med respekt och är nyfikna på hur de olika växterna kommer att utvecklas. De är än så länge skeptiska till att smaka på de olika fleråriga örterna. Men det är något vi kommer arbeta vidare med, berättar Jennie.

En grupp människor som står runt en odling med plantor och gångar av flis.

Hittills har barnen hunnit utforska skogsträdgården och hittat bladlöss och nyckelpigor, som bidragit till många diskussioner. I takt med att skogsträdgården blommar blir den också artrikare och bjuder in till fler observationer och lärdomar. Jennie berättar om planerna framöver.

- Vi håller på att så både solrosor och ringblommor för att sätta ännu mer färg på miniskogsträdgården. Barnen är med och sätter frön och är mycket förundrade över de olika formerna på ringblommas och solrosens frön. Ringblommor som går att göra både salva och te av och solrosorna skall bli mat till fåglarna om vintern.

Förskolan har också planer på att ta fram ett årshjul för att tillsammans med barnen fortsätta upptäcka, uppleva och lära sig om växter, odling och insekter i skogsträdgården.

Vill du anlägga en miniskogsträdgård på din skol- eller förskolegård?

Kontakta i så fall Naturskolan.

Gröna skolgårdar

Nätverksträffar för Gröna skolgårdar hålls en gång per termin med olika teman, varje gång där utgångspunkten är att på olika kreativa sätt arbeta med frågor som rör ekologi, matförsörjning, biologisk mångfald, slöjd, språkutveckling, samarbete, med mera. Höstens nätverksträff är den 8 september och handlar om hur skolgården kan inventeras med fokus på biologisk mångfald. Deltagandet är kostnadsfritt för alla som arbetar i Lunds kommun.

Läs mer på Naturskolans hemsida och ta del av kursprogrammet.

Uppdaterad:

Dela sidan: