Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund förstärker stödet för skyddsbehövande från Ukraina

Lunds kommun gör en extra satsning för att ta emot tillfälligt skyddsbehövande från krigets Ukraina. 28,5 miljoner kronor sätts av för att bland annat erbjuda utrustade och bemannade bostäder.

Ukrainsk flagga vajar på Stortorget i Lund

Drygt tre månader har gått sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Vilka konsekvenser kriget kommer att få för Lund finns det fortfarande oklarheter kring – både vad gäller hur många ukrainare som Migrationsverket kommer att fördela till kommunen och vad den ekonomiska ersättningen blir från staten.

För att säkerställa att Lund har kapacitet att ta emot tillfälligt skyddsbehövande från Ukraina på ett bra sätt har kommunstyrelsen beslutat att förlänga hyreskontraktet för det boende som under våren har använts i det akuta skedet på uppdrag av Migrationsverket. Nytt slutdatum för hyrperioden är den 30 april 2023. Boendet ska vara utrustat och möblerat, bemannat med personal och även övervakat av väktare ifall det skulle behövas.

– Först beslutade vi att flagga med ukrainska flaggan på Stortorget, sedan att vi ska ha en ukrainsk vänort för att kunna stödja återuppbyggnaden. Nu tar vi beslut om att inrätta en buffert för att kunna mildra effekterna lokalt av kriget i Ukraina och leva upp till våra skyldigheter att ta emot flyende människor. Vi kommer att söka kompensation från staten för dessa kostnader i efterhand, men fokus nu är att agera snabbt och effektivt, säger Philip Sandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har också beslutat att bevilja 28,5 miljoner kronor – både för nämnda boende och för andra löpande kostnader som kan uppkomma under året med anledning av konflikten i Ukraina. På detta sätt förstärks kommunens beredskap för att ta emot flyktingar och ordna med boende enligt Migrationsverkets anvisningar. Detta i ett läge då krigets utveckling är oviss och det är oklart vad regeringens föreslagna förändringar i lagen om mottagande av asylsökande kommer att innebära för Lunds kommun.

– Den ryska invasionen av Ukraina är oacceptabel och folkrättsvidrig. Som ett öppet och demokratiskt samhälle har vi ett ansvar att hjälpa människor på flykt. Med dessa beslut tar vi viktiga steg mot att stärka kommunens beredskap så att vi kan agera snabbt och agilt när stunden kräver det, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Finansieringen föreslås att ske genom en försämring av Lunds kommuns budgeterade resultat för 2022, från 150 miljoner till 121,5 miljoner kronor.

Slutgiltigt beslut om anordnandet av boende samt den ekonomiska satsningen fattas av kommunfullmäktige.

Med anledning av situationen i Ukraina

Uppdaterad:

Dela sidan: