Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Heddaelever möter beslutshavare i Kristallens restaurang

Ett skolprojekt i engelskundervisningen på Hedda Anderssongymnasiet har gjort det möjligt för eleverna att möta beslutsfattare genom en utställning och delta på en FN konferens i Stockholm i juni.

Elever presenterar utställning

Högst upp i kommunhuset

Från översta våningen i Kristallen visar eleverna på Hedda Anderssongymnasiet upp sin utställning för besökarna som kommer in löpande. Utställningen är en del av Framtidens röster, projektet som eleverna arbetat med i tre månader.

Samtal över generationer

I samband med utställningen bjuder eleverna in till samtal med besökarna som består av olika beslutsfattare inom kommunen. Ett samtal handlar bland annat om rättssystemet och straff och vad det kan bero på att vissa handlingar kan leda till kriminalitet. Ett annat samtal handlar om hur vi kan skapa mer trygghet i skolan. En annan dialog är fokuserad på acceptans och uppmärksamhet för människor med olika bakgrunder.

En resa till FN-konferens

Med utställningen som bas kommer en del av eleverna att åka till Stockholm för att delta på den kommande FN-konferensen som sker den 2-3 juni. Tanken är att eleverna ska kunna träffa FN-delegater, organisationer och näringsliv och på så sätt kunna samtala vidare om de ämnen som utställningen och projektet med Framtidens röster har inneburit.
– Det är kul att det som vi gjorde i vårt projektarbete har lett fram till att åka till FN-konferens och där kunna ta lärdom från andra på plats i Stockholm, säger Lendrit Isufi, elev på Hedda Anderssongymnasiet.
En av eleverna som ska åka till konferensen är Zaid Khalil, som går första året på Naturprogrammet vid Hedda Anderssongymnasiet.
– Det är stort att åka till en FN-konferens och representera vår skola. Att framföra sin åsikt och få en möjlighet att det som sägs kan komma upp på FN:s agenda.

Femtio års jubileum

FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm 1972. Nu är det dags att åter se betydelsen av multilateralism i att kunna tackla jordens olika kriser, bland annat klimat och föroreningar. Tanken är att kunna öka implementeringen av hållbara utvecklingsmål. Utställningen som eleverna har gjort kan kopplas till det globala målet nr 11, det vill säga, Hållbara städer och samhällen.

Elever talar med beslutsfattare

Uppdaterad:

Dela sidan: