Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt avtal för färdtjänst

Trafikföretaget Telepass AB som kör färdtjänst på uppdrag av Lunds kommun sedan oktober 2021 fortsätter sitt uppdrag till och med 30 september 2026.

Främre delen på en blå bil med Lunds kommuns och Telepass loggor.

Det är resultat av att Förvaltningsrätten gett klartecken för Lunds kommun att teckna avtal i den upphandling som inleddes redan 2020. Uppdraget tilldelades Telepass AB våren 2021, med DRT Solutions AB som underleverantör, men beslutet överklagades. Lunds kommun valde då att teckna ett ettårigt avtal med Telepass i väntan på beslut, med trafikstart 1 oktober 2021. Nu har Förvaltningsrätten gett Lunds kommun rätt att teckna ett längre, ordinarie avtal.

Fler nöjda resenärer

Service och trygghet är viktigt både för de som reser med färdtjänsten, och för anhöriga och personal som kommer i kontakt med färdtjänst på olika sätt. Kundundersökningar¹ visar att de som reser med färdtjänst i Lunds kommun har blivit mer nöjda sedan det nya trafikföretaget startade hösten 2021. Lunds färdtjänst ligger nu på fjärde plats bland de 23 regioner och kommuner som ingår i en nationell jämförelse, främst på grund av hög punktlighet och bra betyg för förarnas bemötande.

¹Källa: Ipsos Barometer för anropsstyrd trafik (ANBARO).

Det nya avtalet innebär även fler hållbara resor. Under det första året ska 25% av resorna göras med elfordon, därefter 50%. Just nu är det långa leveranstider på nya fordon, vilket kan påverka tidplanen, men nuvarande fordon drivs av biogas med låg miljöpåverkan.

Verksamheten utvecklas

Den fortsatta utvecklingen underlättas av att det nu finns en stabil och långsiktig lösning på plats för färdtjänsten i Lunds kommun. Just nu pågår till exempel en översyn av regelverket tillsammans med kommunens brukarråd och till hösten inleds arbetet med att ta fram en lösning för betalning via autogiro, vilket har efterfrågats av många.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Uppdaterad:

Dela sidan: