Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fordonspooler nyckeln mot fossilbränslefri kommun

I sju år har sju skånska kommuner, varav Lund är en, arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp. Och målet kommer närmare.

En mobil hålls upp framför en vit bil med Lunds kommun-logga. På mobilen syns information om en bokning.

Lunds kommun har sedan 2015 minskat sina växthusgasutsläpp från drivmedel, el och uppvärmning med 2 550 ton koldioxidekvivalenter per år. Sedan 2019 har kommunen minskat sina växthusgasutsläpp från tjänsteresor med 293 ton koldioxidekvivalenter per år.

Lunds kommuns särskilda arbete inom mobilitetsprojektet syftar till att öka tillgängligheten till delade fordon för medarbetarna. Särskilt fokus har legat på kommunkontoret på Bruksgatan, där medarbetarna länge efterfrågat bättre tillgång till delade fordon.

– Vi har jobbat med att både förespråka och ”nudge:a” medarbetare till färre, mer eftertänksamma och planerade resor, men också att få folk att använda de fordon som redan finns tillgängliga. Vi har sett fordonspooler som den mest effektiva lösningen för att nå målet, säger Åse Dannestam, enhetschef på Mobilitetsservice i Lunds kommun.

Lunds kommuns resa mot helt fossilbränslefritt har kommit långt på väg

98 procent fossilbränslefritt i sju skånska kommuner

Utvecklingsprojekt

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad:

Dela sidan: