Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förstelärare med fokus på värdegrundsarbete på Modersmålscentrum

Ett av Modersmålscentrums gemensamma utvecklingsområde är värdegrundsarbete i undervisningen. Laurent Cousin är förstelärare med särskilt ansvar för Framtidens värdegrundsarbete. Tillsammans med sina gymnasieelever i franska deltog de i en tävling om hur mångfalden i skolan kan främjas. Bidraget kom på andra plats och eleverna vann 5000 kr.

Laurent Cousin håller i en stor låda med texten "4 God utbildning för alla". På lådan finns illustrationer av en bok och en penna.

– Redan i höstas började vi med olika kulturprojekt. Eleverna bloggade om konst, musik, film och litteratur. När vi såg tävlingen fortsatte vi arbeta med hur ungdomar lever i olika delar av världen och vad gör man för att skapa en hållbar kulturell mångfald mellan länderna. Eleverna valde temat idrottskultur med fokus på udda idrotter från olika delar av världen, berättar Laurent Cousin, förstelärare och modersmålslärare i franska.

Silverplats i tävling

Uppgiften var att ta fram ett projekt som handlar om mångfald, tolerans och inkludering i skolan. Uppgiften gav även tillfälle till skapande och fantasi och alla i gruppen deltog. Idén skulle presenteras i en kort film. Bidraget kom på andra plats och eleverna vann 5000 kr

I filmen berättar eleverna om syftet med projektet och hur idrottstemat kan lära oss mer om olika kulturer och kopplas till värderingar som jämlikhet, rättvisa och mångfald. Det var ett bra ämne att arbete med. I Lund arbetar alla modersmålslärare i Lund med värdegrund och de globala målen. Det är ett viktigt arbete, säger Laurent.

Vad ska eleverna göra med prispengarna?

– Under året kommer eleverna att organisera olika idrottsevenemang från olika länder så andra elever kan prova på sporterna, säger Laurent. De kommer även att bjuda sina klasskamrater på något gott.

Tävlingen anordnades av Franska Institutet i Sverige tillsammans med de franskspråkiga ambassaderna och Folkuniversitetet.

Förstelärarna på Modersmålscentrum arbetar utifrån Skolverkets definition av kollegialt arbete. Här har läraren en nyckelroll för att utveckla verksamheten. På Modermålscentrum i Lund har samtliga lärare fått utbildning i Barnkonventionen och all kompetensutveckling i värdegrundsarbetet knyts till Skolverkets material för att säkerställa en vetenskaplig grund och för att stärka likvärdigheten mellan modersmålsämnet och andra ämnen.

Modersmålscentrum i Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: