Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturrådspengar till Lunds barn och unga

Med medel från Kulturrådet kommer Lunds kommuns barn och unga få möjlighet att ta del av mer kultur, både i skolan och på sin fritid.

Glasvägg målad med träd och blommor.

Fler kulturupplevelser i förskola och skola

För läsåret 2022/2023 har vi fått beviljat 2,1 miljoner kronor för Skapande skola som blir till fler kulturupplevelser i skolan för barn och unga. Tillsammans med våra fem kulturgarantier innebär det att vi kan erbjuda alla årskurser minst ett möte med kultur från förskola till årskurs 9.

Ökad tillgänglighet på Kulturskolan

Kulturskolan har fått 1,8 miljoner kronor för att bredda och tillgängliggöra sin verksamhet genom riktade satsningar. Pengarna kommer gå till att undersöka och utveckla hur man kan vara kulturskola på olika sätt, och på så sätt nå nya målgrupper genom riktade insatser. Målet är att Kulturskolan ska stå för bredd, tillgänglighet, delaktighet och vara en självklar del i barn och ungas liv.

Regional samverkan

För att utveckla den regionala samverkan mellan Kulturskolor i Skåne har Lunds kommun beviljats 305 000 kr med målet att genom samverkan skapa en mer jämlik kulturskola för Skånes barn och unga genom gemensamma projekt och läger, utveckling av nya ämnen samt skapa fördjupningsmöjligheter för målgruppen.
Kulturskolan har även fått 317 000 kr för ett samverkansprojekt om blockflöjt tillsammans med Höör och Malmö, med målet att skapa fler forum för barn och unga att spela tillsammans och att få fler att börja spela blockflöjt.

Uppdaterad:

Dela sidan: