Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

De får Lunds miljöpris och miljöbragd

Lunds miljöpris 2022 går till föreningen Circle Centre för deras engagemang för nya konsumtionsmönster och återbruk i Lund. Kommunens interna miljöutmärkelse delas mellan Katedralskolans hållbarhetsgrupp och teamet bakom Lunds måltidsservice. Vi tackar dem för deras bidrag till ett mer hållbart Lund!

Foto på blommor i olika färger.

Årets miljöpris

Årets miljöpris tilldelas den ideella föreningen Circle Centre. Circle Centre driver ett ‘bibliotek av prylar’, men i stället för böcker så går det att låna andra typer av föremål - allt från campingutrustning och cyklar till köksmaskiner, mindre möbler och verktyg. Biblioteket drivs genom en digital plattform och på plats i Stenkrossens lokaler.

Circle Centre möjliggör att fler i Lund kan låna eller hyra saker i stället för att köpa nytt. Initiativet visar att en hållbar livsstil inte behöver vara begränsande och tillsammans med andra lokala aktörer visar de att samarbete är vägen framåt. Circle Centre håller även i utbildningstillfällen, klädbytesdagar och är en mötesplats för medlemmar och andra intresserade.

En prisceremoni kommer att hållas i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 15e juni. 

Årets miljöbragd

Årets interna utmärkelse delas i år ut till Måltidsservice samt Katedralskolans hållbarhetsgrupp.

Måltidsservice med sina över hundra medarbetare arbetar tillsammans för att nå högt satta mål inom hållbara måltider och livsmedel. Deras gemensamma insatser är betydelsefulla för Lunds miljöarbete – och de är en inspirationskälla långt utanför kommunens gränser.

Katedralskolans hållbarhetsgrupp består av lärare och skolledning och arbetar för att stärka och sprida miljöengagemang bland elever och personal. Genom en rad olika initiativ skapar de framåtanda i skolans arbete med hållbar utveckling. Gruppen bidrar till flera målområden och genom att inkludera många i processen välkomnar de många att delta.

Om miljöpriset och miljöbragden

Miljöpriset går till personer, företag, föreningar eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. Miljöbragdsmottagarna får också en litografi samt diplom och vardera 5 000 kronor som ska användas på respektive arbetsplats.

Tidigare vinnare av miljöpris och miljöbragd

Lunds miljöarbete

Lunds arbete med ekologisk hållbarhet, målsättningar och statusläge.

Uppdaterad:

Dela sidan: