Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utställning om ungdomars framtidsfrågor

Eleverna på Hedda Anderssongymnasiet har skapat en utställning om ämnesområden som fokuserar på hur deras framtid kan se ut. I projektet har eleverna samarbetat med organisationen Framtidens röster.

Elever och lärare från Hedda Anderssongymnasiet

En kartläggning av framtiden

I elevernas engelskundervisning har de arbetat med positive cartography, vilket innebär en kartläggning om hur en positiv framtid kan se ut. I processen ingår ett kritiskt förhållningssätt med faktagranskning. Utgångspunkten är en lösningsorienterad väg mot framtiden, baserad på kunskap.

- Vi har skrivit formella brev till olika FN-delegater. Det har varit olika ämnen så som mänskliga rättigheter och jämställdhet, säger Oddur Krummi Magnusson.

Globala mål

De olika frågorna som eleverna har arbetat med kan kopplas till det globala målet nr 11, det vill säga, Hållbara städer och samhällen. Att göra städer och bosättningar mer inkluderande och hållbara med fokus på trygghet.

- Det har varit intressant att diskutera hur vi skulle formulera oss innan vi skrev breven. Det är ett väldigt formellt språk som vi inte använder varje dag, men det är kul, säger Shoeib El-Tahan.

Olika ämnen i utställning

Utställningen består av de olika breven som är skickade till FN delegater och även presentationer om ämnen som en jämställd och säker skola, en framtid utan droger, en ny dag utan diskriminering, en framtid av acceptans, respekt och kärlek och ett positivt och stöttande livslångt lärande.

Sverige står som värd för ny FN-konferens

Nu i Juni står Sverige på nytt som värd för en FN-konferens. Mötets mål är att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen,

- Vi har arbetat med frågorna och utställning nu i vår. Det är i år femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, i Stockholm 1972, säger engelsklärare Bodil Merkel.

Bilder från utställning framtidens röster

Uppdaterad:

Dela sidan: