Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så kan Lund öka takten i klimatomställningen

I dag lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd över sin rapport till kommunstyrelsen.
Rapporten visar att utsläppen av växthusgaser går ner – men utmaningarna är mycket stora och takten i klimatarbetet måste öka.

Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande tar emot Klimatpolitiska rådets rapport för 2022.
Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg tar emot Klimatpolitiska rådets rapport 2022 från rådets ordförande Lena Neij.

Det visar årets rapport

Under 2010-talet minskade kommunens utsläpp med i genomsnitt 5 procent per år. Enligt klimatpolitiska rådets rapport behöver takten öka till 10 procent per år fram till 2030. En utmaning är att kommunen redan har ”plockat de lågt hängande frukterna” och nu behöver involvera alla som bor och verkar i Lund i klimatarbetet. Framtida klimatinsatser måste genomföras i områden där kommunen inte har direkt rådighet och inte på egen hand kan styra över utvecklingen.

- Vi efterfrågar konkreta satsningar på samverkan och en stärkt lokal klimatorganisation som har resurserna att mobilisera fler aktörer och nya initiativ. En viktig start skulle kunna vara att ta fram en vision som motiverar näringsliv och civilsamhälle att agera och bidra till omställningen, säger Lena Neij, ordförande för Lunds kommuns klimatpolitiska råd.

Tre områden är extra viktiga

Klimatfrågan behöver arbetas med på många olika sätt, och i rapporten lyfts specifikt tre områden fram: transporter, byggande och förvaltning samt jordbruksmark. Rådet pekar på behovet av ökad kunskap inom nya delområden som kolinlagring och cirkulärt byggande. Ett annat budskap är att se till att samhällsplaneringen används för att konsekvent prioritera klimatneutrala alternativ. Rådet pekar även på behovet att lyft fram de östra kommundelarna i klimatarbetet.

Rådet lyfter att kommunen har en viktig ledarroll i klimatomställningen – som beslutsfattare, förebild och samordnare. Behovet att arbeta lokalt, och inte bara globalt eller nationellt är stort. Det är på den lokala nivån många viktiga beslut tas som har en direkt påverkan på medborgare, civilsamhälle och näringsliv i deras klimatarbete.

Genomgripande förändringar behövs

Sammanfattningsvis lyfter rådet att kommunens utsläpp minskar och att många satsningar går i rätt riktning. Men takten måste öka och rådet understryker att framtidens utmaningar är många. Det är viktigt att kommunen nu banar väg för genomgripande förändringar i strukturer, tekniksystem och livsstilar i samhället.

Rapporten lämnades över till kommunstyrelsen i samband med dess sammanträde den 4 maj.

Rapporten presenteras

Imorgon kväll 5 maj kl. 18.00 på Stadsbiblioteket presenterar rådet rapporten för allmänheten. Läs mer här:

Hur kan Lund öka takten i klimatomställningen

Lunds kommuns klimatpolitiska råds rapport 2022

Fakta

  • Lunds kommuns klimatpolitiska råd är det första lokala klimatrådet i Sverige.
  • Rådet består av forskare från Lunds universitet och SLU Alnarp.
  • Utifrån sin tvärvetenskapliga kompetens granskar rådets experter varje år kommunens klimatarbete, samt ger rekommendationer för kommunens fortsatta insatser.

Så här arbetar det klimatpolitiska rådet

Uppdaterad:

Dela sidan: