Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Målarstugans förskola avvecklas

Målarstugans förskola avvecklas och barngrupperna med personal erbjuds plats på Snickarbackens förskola, det beslutet fattade Barn- och skolnämnden den 3 maj. Beslut fattades också att säga upp Målarstugans lokaler. Flytten är planerad att ske sommaren 2022.

Arbetet har följt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess. Inför beslutet har vårdnadshavare och personal haft möjlighet att lämna synpunkter om förslaget.

Läs mer

Nämndshandlingar - lokalförändring Målarstugans förskola
Snickarbackens förskola

Uppdaterad:

Dela sidan: