Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Naturskolans nyhetsbrev april

April 2022

Naturskolan flyttar in i Observatoriet

Den 6 april fattade kommunstyrelsen beslut om att Observatoriet ska rustas upp och att Naturskolan ska bli de nya hyresgästerna! Det är vi väldigt glada för! Vi ser fram emot att i och med detta kunna utveckla vår verksamhet och vara med och skapa en ny pedagogisk upplevelsemiljö och mötesplats.

Tusenskönor i grön gräsmatta och observatoriet i bakgrunden.

Sista chansen att söka bidrag från Gröna skolgårdar i år!

Den 15 maj är det sista ansökningsdag för ansökan om bidrag från Gröna skolgårdar. Den här gången testar vi ett nytt ansökningsförfarande som vi hoppas ska underlätta för både er och oss. Önskar ni få inspiration till möjliga utvecklingsprojekt på er gård eller har frågor som rör ansökan, tveka inte att kontakta oss på naturskolan@lund.se.

Gå till webbsidan Ansöka om projektbidrag

Anmäl dig till våra kurser i maj

Stadsplanering i ett förändrat klimat – 10 maj

Denna eftermiddag riktar sig till lärare på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning och handlar om stadens utmaningar med vattenhantering. Utifrån konkreta exempel i Stångby belyses frågor om markanvändning historiskt och idag, brist på eller för mycket vatten i landskapet, vattenrening och biologisk mångfald.

Språkutveckling i förskolan – 18 maj

Denna eftermiddag riktar sig till personal i förskola och handlar om språkutveckling i förskolan med fokus på hur ett utomhuspedagogiskt arbetssätt kan gynna barnets språkande. Vad händer med språket när barnen får upptäcka, utforska och undersöka sin omvärld?

Läs mer om kursernas innehåll och anmäl dig här

Månadens pedagogiska tips - Svampar, död ved och odling hör ihop

En sprillans ny pedagogisk aktivitet har nu publicerats på vår webb. Den är framtagen av Ätbara Lund och ger både fascinerande fakta om svamparnas viktiga arbete i ett ekosystem, insikter om hur vi som människor kan ta till vara på svampens stora förmåga att stötta växter och alla andra livsformer i våra ekosystem, samt spännande förslag på pedagogiska aktiviteter att göra med elever.

Gå till Svampar, död ved och odling hör ihop

Fruktkroppar av svampen sidenticka.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: