Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Häckebergaskolan byggs om – ny idrottshall plus större matsal och kök

Den 28 april godkände kommunfullmäktige beställningen av ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan. Detta för att anpassa kök, matsal och idrottshall efter dagens behov. Byggprojektet beräknas vara klart höstterminen 2026.

Häckebergaskolan i Genarp är i behov av större matsal och kök. I skolans byggnad finns även Häckeberga förskola, både skolan och förskolan är i behov av ett bättre personalutrymme. Samtidigt är både skolan och föreningslivet i behov av större idrottshall.

Nu är det beslutat att Häckabergskolan ska renoveras och byggas till för att skapa större och moderna lokaler för kök, matsal, idrottshall samt arbets- och personalrum. Den 28 april godkände kommunfullmäktige beställningen av en ny idrottshall och ombyggnationen av skolan, enligt tidigare beslut i barn- och skolnämnden. Ombyggnationen kommer ge bättre miljö för våra skolmåltider och bidrar till bättre arbetsmiljö. En ny större idrottshall innebär bättre möjligheter för såväl skola, förskola och föreningsliv.

Den preliminära tidsplanen är att byggprojektet inleds våren 2025 och står klart höstterminen 2026. Detaljer kring tidsplan och hur projektet ska genomföras kommer nu att tas fram.

Byggnation av ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan är ett investeringsprojekt som beretts inom berörda nämnder samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Läs nämndshandlingarna för kommunfullmäktiges sammanträde 28 april i sin helhet

Sammanfattning av planerade förändringar av Häckebergaskolan

  • Befintlig idrottssal, matsal och kök byggs om till större matsal och kök för att skapa bättre matsituation kring utrymme, schemaläggning, flöden och serveringar, vilket leder till att barn och elever får en lugnare miljö.
  • Delar av befintlig matsal och idrottssal samt befintligt personalrum byggs om till ett större personalrum och ett flertal kontorsrum för att möta verksamhetens behov av fler administrativa rum.
  • En ny idrottshall byggas för att ersätta den befintliga idrottssalen samt skapa bättre förutsättningar för både verksamhet och föreningsliv. Den nya idrottshallen blir fullstor (två positioner) med en mindre läktare och byggs på grusplanen norr om skolan.
  • Ny parkering och avlämningszon utformas i anslutning till den nya idrottshallen för att ge en bättre trafiksituation utifrån logistiken och säkerheten för både besökare till idrottshall, skola och förskola.
  • En ny mindre grönyta skapas norr om idrottshallen. Grönytan är i första hand till för att ta hand om den vattenmängd som kan uppstå vid stora regnperioder, men kan också användas som aktivitetsyta eller uppvärmningsyta för elever och föreningar.
  • Häckeberga förskola, som bedrivs i samma byggnad som skolan, gynnas av såväl större matsal och ny idrottshall, samt större personalutrymmen som kan nyttjas gemensamt.

Uppdaterad:

Dela sidan: