Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund utsedd till att bli en av EU:s 100 första klimatneutrala städer

Vi är glada över att kunna berätta att Lund har utsetts till att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Lund kommer i och med beslutet stödjas, främjas och visas upp som ett exempel på hur man kan bli en klimatneutral stad.

EU:s mål med initiativet är att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030. De ska gå före och visa vägen för andra europeiska städer som ska kunna bli klimatneutrala till år 2050. EU vill att de utvalda städerna ska vara djärva och kreativa - och satsningarna kommer särskilt fokusera på de klimatutmaningarna som finns inom stadsplanering, transport och energi.

Lunds klimatarbete

Lunds ambition att bli klimatneutralt till 2030 utgår från att alla i samhället måste vara med för att vi ska kunna göra de förändringar som krävs: företagare och forskare, politiker och tjänstepersoner, organisationer och invånare. Arbetet har pågått under en längre tid i Lund, men kommer nu att förstärkas i och med EU:s beslut.

Läs mer om Lunds klimatarbete

Varför just städer?

Städer utgör 4 procent av EU:s landyta, men de är hem för 75 procent av EU-medborgarna. Dessutom förbrukar städerna över 65 procent av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. EU vill därför stödja städerna i att påskynda sin gröna och digitala omvandling. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla.

Mer om EU-uppdraget 100 klimatneutrala och smarta städer

Målet för EU är att i projektet involvera lokala myndigheter, medborgare, företag, investerare samt regionala och nationella myndigheter. De 100 städerna kommer att bli innovationsknutpunkter. Satsningen har en koppling till det svenska arbetet med klimatkontrakt för städer, Lund är involverat genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities sedan 2019.

Frågor och svar på engelska om EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer

Uppdaterad:

Dela sidan: