Länk till startsidan

Ny samhällsrådgivning för nyanlända bygger på samverkan

Kommunen tillsammans med civilsamhället är i gång och testar ett nytt sätt att stärka stödet till nyanlända. Rådgivningen, som kallas Kom vidare syftar till att samla rådgivare från olika myndigheter och civilsamhället på en och samma plats för att coacha, svara på frågor och ge stöd i olika ärenden.

samhällsvägledare i receptionen på Kristallen
Målet är med rådgivningen är att personen ska få stöd, så att man nästa gång klarar det själv.

– Föreställ dig att du har kommit till ett nytt land som du kanske inte besökt innan. Det blir en ny kultur och nytt språk. Samtidigt behöver du folkbokföra dig, lista dig på vårdcentral, gå etableringsprogram osv. Då behövs en mötesplats dit du kan gå för att få rådgivning och hjälp så att startsträckan inte blir för lång, berättar Hanna Nilsson, projektledare för Kom vidare.

Under mars genomfördes de första tillfällena att få rådgivning och framöver kommer Kom vidare att fortsätta på Kristallen en dag i veckan och vid ett par tillfällen även i Genarp.

Grundtanken med Kom vidare är att utveckla samordningen och hitta nya former för samverkan. På sikt är ambitionen att få andra myndigheter, som Statens servicecenter och Region Skåne, att också vara med på rådgivningen för att kunna erbjuda ett helhetstöd. En annan viktig pusselbit är civilsamhället. RådRum (Individuell Människohjälp) och Prisma (IK Eos) är båda med i projektet och var delaktiga i att ta fram konceptet.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår till augusti 2022. Därefter är förhoppningen att få en ny ansökan till Länsstyrelsen beviljad så att projektet kan fortsätta.

Läs mer om Kom vidare på lund.se


Uppdaterad:

Dela sidan: