Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering Lund och situationen i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter att påverka Lunds kommun på olika sätt. Här är en uppdatering om läget i kommunen.

Just nu förbereder sig kommunen på att fler skyddsbehövande från Ukraina kommer att fördelas hit enligt en modell som Länsstyrelsen och Migrationsverket har tagit fram. Samtidigt pågår ett arbete med att stötta de personer som redan befinner sig i kommunen – både vuxna och barn.

Mer information finns på kommunens webbsida:

Med anledning av situationen i Ukraina | Lunds kommun

Kommunen i dialog om mottagande

Den 13 april gav regeringen Migrationsverket ett uppdrag att ta fram en modell för en så jämn fördelning som möjligt av skyddsbehövande från Ukraina. Länsfördelningen är fastställd, men inte den exakta fördelningen mellan kommunerna.

Länsstyrelsen har föreslagit att Lunds kommun ska ta emot omkring 900 personer med skyddsbehov med start under sommaren. Fördelningstalen baseras på Migrationsverkets huvudscenario med 76 000 skyddsbehövande från Ukraina. Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i landet och hur många som behöver hjälp med bostad i Sverige. Förslaget är nu ute på remiss till kommunerna för fastställande runt månadsskiftet.

Så fördelas skydds­be­hö­vande ukrai­nare över landet - Migrationsverket

Lek och samhällsinformation på Mötesplats Ukraina

Lunds kommun har i samarbete med Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF, och civilsamhällets aktörer öppnat Mötesplats Ukraina i centrala Lund. Syftet med mötesplatsen är att erbjuda personer från Ukraina och frivilligorganisationer en trygg plats där de kan möta varandra, samt att ge ukrainare information och stöd i att navigera i sin nya tillvaro.

Det är framför allt civilsamhället som ordnar aktiviteter i lokalen och det handlar i nuläget främst om att ge information om det svenska samhället, som till exempel hur man söker tandvård eller sjukvård, ordnar plats för barnen i skolan eller söker arbete. Andra exempel är lekar och utflykter som arrangeras för barn och luncher delas ut i samarbete med restauranger i Lund.

Gott om uppdrag för frivilliga

Den som vill hjälpa till i arbetet med flyktingar från Ukraina kan hitta passande uppdrag via kanalen Frivilligkraft. Frivilligkraft fyller på med uppdrag efterhand. Volontärer som kan översätta från ukrainska/ryska är extra välkomna.

Frivilligkraft

Så arbetar kommunen med civil beredskap

Arbetet med att stärka kommunens samhällsviktiga verksamheter fortsätter. Det görs bland annat genom att stärka våra försörjningskedjor, som exempelvis nödvatten, livsmedelsförsörjning och elförsörjning.

Lunds kommun bevakar också de nationella beslut som just nu fattas kopplat till förstärkning av det civila försvaret under 2022. I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen samman­lagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå, vilket kommer att påverka våra aktiviteter under framför allt hösten.

Så arbetar vi med krisberedskap och civilt försvar

Uppdaterad:

Dela sidan: