Länk till startsidan

Statyn Lekande barn återinvigs

Strax före pandemin bröt ut återvände statyn Lekande barn till sin plats, väster om Bangatan vid Bantorget. Den hade tillfälligt vistats på annan plats, under den tid då Bantorget byggdes om och en byggbod behövde platsen. Någon återinvigning blev inte av den gången men nu är det äntligen dags att hälsa en kär gammal vän välkommen tillbaka.

Jonas Frödings skulptur ”Lekande barn”, uppfördes 1954 efter en donation från Anna Hansson. Stiftelsen De lekande barnens fond förvaltar idag Anna Hanssons arv och de har bland mycket annat varit med och finansierat upprustning av denna plats.

Välkommen att fira med oss!

Fredag 22 april klockan 15-16 hälsar vi alla som vill välkomna att delta i återinvigningen. Den som inviger är Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, med stöd av stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth, som kan berätta om vad som mer ska hända på platsen. Vi bjuder på fika för de stora och fiskdamm för de små.

Tid: klockan 15-16

Plats: Lekande barn, Västra Bantorget

Händer på platsen Lekande barn

Den öppna ytan där statyn står heter Lekande barn, den också. Den ska få nya planteringar, bänkar och belysning. En passage har öppnats upp mot tågspåren, för bättre tillgång till cykelparkeringen intill och statyn ”Lekande Barn” är nu centralt placerad omringad av en perennplantering som går i vitt och grönt med bland annat tulpaner, höstanemoner, nävor och kaukasisk förgätmigej.

Upprustningen av Kioskplatsen

Ombyggnationen av den östra och största delen av Bantorget blev klar 2018. Därefter har även delar av västra Bantorget, ”Lekande barn”, rustats upp och fått en mer öppen och tilltalande utformning. För att skapa ett enhetligt och inbjudande intryck för Bantorget på båda sidorna av Bangatan, ska resterande del av västra Bantorget, ”Kioskplatsen” rustas upp till en attraktiv plats och entré till centrala Lund.

Projektet Kioskplatsen

Upprustningen består av följande åtgärder:

  • passage genom området skapas mellan gc-väg i söder och Kioskplatsen
  • visuell koppling med ”Lekande barn” och Bantorget
  • förbereda plats för uteservering vid kiosken
  • flytt och upprustning av offentlig toalett på platsen och bortflytt av pissoar till annan plats.
  • gallra, föryngra befintlig vegetation samt tillföra ny
  • trygghets- och stämningsskapande belysning som också binder samman platsen med omgivningen

Uppdaterad:

Dela sidan: