Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lundaföretagare har tagit tempen på kommunens företagsklimat

Lunds kommun försämrar sin rankningsplacering jämfört med föregående år och placerar sig på plats 163 jämfört med plats 62 bland 198 deltagande kommuner. Det visar resultatet av företagsklimatundersökningen Öppna jämförelser INSIKT som Sveriges kommuners och regioner presenterade i dag.

Som helhet får Lunds kommun kundnöjdhetsindex (NKI) 70 på en hundragradig skala, där NKI 70 eller mer motsvarar ett gott betyg och NKI 80 en mycket hög kundnöjdhet. Det kommunövergripande resultatet är markant sämre än föregående års NKI 76 när undersökningen senast genomfördes. Lunds betyg är lägre än genomsnittet i landet och även jämfört med andra större städer.

Flera utmaningar under året

Samtliga myndighetsområden erhåller i år lägre betyg i år, förutom myndighetsområdet serveringstillstånd och livsmedelskontroll som fortsatt får mycket gott omdöme av företagen. Myndighetsområdet bygglov försämras markant till NKI 52.

– Insiktsmätningen fångar väl situationen under pandemin där mycket fokus har legat på det nära samarbetet med näringslivet inom restaurang, handel och besöksnäring och där dialogen fortsatt att vara uppskattad av våra näringsidkare. Däremot har utmaningarna varit betydande inom samhällsbyggnadsområdet där ärendemängderna ökat enormt mycket under pandemin och där vi inte lyckats möta efterfrågetrycket. Jag ser med tillförsikt fram mot kommande mätning och ser detta tapp som en parentes i det mycket fokuserade arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i Lund, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Höganäs är den skånska kommun som har högst NKI-värde med NKI 86 och är även tredje bäst i landet. Boden är bäst i landet med NKI 88.

Fakta om mätningen

  • Lunds kommun medverkar sedan år 2014 i den nationella företagsklimatundersökningen, som samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.
  • Drygt 250 företag har tyckt till om Lunds kommuns myndighetsutövning. Nationellt sett har drygt 31 000 företagare medverkat. Företag har fått tycka till om kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. År 2021 medverkade 198 kommuner samt 11 förbund/gemensamma förvaltningar.

Här kan du läsa hela undersökning från Sveriges kommuner och regioner

Kvalitet och öppen data om våra verksamheter

Uppdaterad:

Dela sidan: