Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Snabbspår till jobb inom besöksnäringen blir möjlighet för arbetslösa i Lunds kommun

Just nu behöver flera företag inom Lunds besöksnäring anställa fler medarbetare. Samtidigt finns det många lundabor som står utanför arbetsmarknaden. Därför har kommunen nyligen etablerat ett samarbete med hotell- och restaurangföretagen i kommunen samt med Arbetsförmedlingen.

En bar i Lund Mat och destillat

– Målet med samarbetet är att vi ska kunna erbjuda 15 lundabor utbildning och träning inom besöksnäringen redan till sommaren 2022, berättar Jessica Persdotter Keding, som är biträdande verksamhetschef inom socialförvaltningen med ansvar för arbetsmarknadsfrågor inom hela Lunds kommun.

Nyligen publicerades en platsannons där man söker efter lundabor som idag står utan arbete, som vill arbeta inom besöksnäringen. De som rekryteras kommer att erbjudas en webbaserad utbildning med hjälp av företaget StigFam samt träning på sin framtida arbetsplats. Deltagare som fullföljer utbildningen erbjuds en anställning med goda möjligheter till utveckling på arbetsplatsen, inklusive validering med gesällbrev som slutmål. Målet är att deltagarna på så sätt ges goda förutsättningar till ett långsiktigt arbete i besöksnäringen.

Här kan du läsa rekryteringsannonsen.

Om du har frågor, välkommen att kontakta Jessica Persdotter Keding, biträdande verksamhetschef socialförvaltningen, e-post jessica.persdotterkeding@lund.se

Fakta om samarbetet

Lunds kommun har i dialog med lokala arbetsgivare inom besöksnäringen har skapat detta projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och StigFam, för att hitta nya lösningar som kan möta aktuella och kommande kompetensförsörjningsbehov inom dessa branscher.

Samtliga arbetsgivare inom projektet är medlemmar i Visita, branschorganisation och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, och erbjuder anställningsvillkor i linje med gällande kollektivavtal.

Uppdaterad:

Dela sidan: