Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Europa Direkt – nyhetsbrev april 2022

I detta nyhetsbrev uppdaterar vi er om några aktuella händelser inom EU, bland annat om Ursula von der Leyens besök i Stockholm den 7 april och aktiverandet av den europeiska rättsstatsmekanismen - ett sätt för EU att stoppa bidrag till länder som bryter mot rättsstatens principer. Vi bjuder också på en intervju med Trans Europe Halles, ett av EU:s största kulturella nätverk - med huvudsäte i Lund.

Siluett av Domkyrkan i solnedgång.

Inbjudan till seminarium om EU-finansiering inom hållbarhet

Den 6 maj klockan 11:00-15:15 håller Europa Direkt Lund ett seminarium om EU-program med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Med oss har vi talare från bland annat Socialfonden ESF+, Tillväxtverket, Vinnova och Region Skåne. Under dagen ges tillfälle för frågor och diskussion samt nätverkande.

Seminariet är en del av Hållbarhetsveckan i Lund den 2-7 maj, som anordnas av Lunds kommun och Lunds universitet tillsammans med mängd andra aktörer verksamma inom hållbarhet.

Seminarium om EU-finansiering

Program för hållbarhetsveckan

EU utser Lund och Malmö till två av 100 klimatneutrala städer

Fem svenska städer har blivit utsedda att vara en del av EU:s klimatsmarta städer till 2030! Utöver Malmö och Lund har även Helsingborg, Gävle, Umeå, Stockholm och Göteborg valts ut för att vara ansiktet utåt för EU:s arbete med att nå klimatneutralitet till år 2050. De utvalda städerna har som uppgift att driva på utvecklingen genom att nå de gemensamma målen redan till 2030 och vara i framkant för den gröna omställningen.

EU:s 100 klimatneutrala städer

Global stödkampanj för Ukraina

Den 8 april uppmanade kampanjen "Stand Up for Ukraine" världsledare och organisationer världen över att samla in pengar till ukrainska flyktingar som tvingats fly på grund av den ryska invasionen i Ukraina. Kampanjen använde sig av sociala medier för att engagera aktivister, artister, idrottsprofiler, kändisar, influensers med flera att använda sina röster i syfte att få fler beslutsfattare att utöka sitt stöd till Ukraina.

Kampanjen resulterade totalt i 9,1 miljarder euro, som ska gå till både människor på flykt och till dem som fortfarande är kvar i Ukraina. Av dessa kommer 1 miljard euro från EU-kommissionen.
Vidare har den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) tillkännagivit ytterligare 1 miljard euro i lån för att täcka behoven hos människor på flykt. Den totala insamlade summan är uppdelad enligt följande:

  • 4,1 miljarder euro i finansiella bidrag och donationer till internflyktingar och flyktingar som har samlats in av regeringar, företag och privatpersoner världen över.
  • 5 miljarder euro är lån och bidrag från europeiska offentliga finansinstitut som Europeiska investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank.

Stödkampanj för Ukraina

EU:s rättstatsmekanism aktiveras mot Ungern

Sverige var ett av de många länder som var med och drev igenom den nya konditionalitetsmekanismen - ett sätt för EU att stoppa bidrag till medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade i början av april att kommissionen nu inleder ett formellt förfarande mot Ungern under den nya konditionalitetsmekanismen, vilket innebär att EU-bidrag till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer kan dras in. Det är första gången mekanismen tillämpas efter att den i december förra året fick grönt ljus av EU-domstolen.

I november 2021 skickade EU-kommissionen två informella brev till Polen respektive Ungern med frågor om misstänkta brott mot rättsstatens principer. För Ungerns del handlade frågorna om offentlig upphandling och domstolarnas oberoende då undermåliga upphandlingsregler öppnat upp för korruption. Utifrån de svar som Ungern gett på frågorna har EU-kommissionen dragit slutsatsen att det inte räcker utifrån kraven på hur en rättsstat ska fungera, vilket lade grund för beslutet att inleda ett förfarande.

Brevet från kommissionen nådde regeringen i Ungern två dagar efter landets parlamentsval, som genomförandes den 3 april. Regeringskoalitionen med Viktor Orbán i spetsen fick ungefär två tredjedelar av platserna i parlamentet. Det innebär att Orbán sitter kvar vid makten i Ungern ytterligare fyra år.

EU i din närhet – Trans Europe Halles

Intervju med Hanna Olsson, projektledare på Trans Europe Halles i Lund.

Vad arbetar Trans Europe Halles med?

Trans Europe Halles är ett europeiskt kulturnätverk av fristående kulturhus belägna i byggnader som använts för annat tidigare, exempelvis industrilokaler. Mejeriet i Lund är ett fint exempel på detta. Vi är en medlemsorganisation som finns i ca 40 länder med ca 140 medlemmar. Nätverket grundades 1983 så vi har nästan 40 år av historia bakom oss. Det vi och våra medlemmar är experter på är att omvandla gamla byggnader till kulturhus.

Vi finns i Lund som ett "Coordination Office". Vi är det enda europeiska kulturnätverket av den här storleken som är baserat i Norden. Vi är jättenöjda över att kunna utgå här ifrån.

Vad har ni för projekt på gång där ni arbetar med EU-finansiering?

Vi har ganska många EU-projekt som finansierats av olika EU-fonder. Vi har dels projekt under Kreativa Europa-programmet, och i december fick vi veta att vi fått beviljat nytt nätverksstöd. Under Kreativa Europa finns det en stödfond som är för europeiska kulturnätverk. Eftersom det är en ny programperiod fick vi söka igen och har nu fått det beviljat för de kommande tre åren.

Vi arbetar även med volontärer genom Europeiska Solidaritetskåren. Vi har två personer som arbetar hos oss just nu, och kommer även skicka iväg volontärer från Sverige som får åka ut och uppleva Europa och göra volontärtjänst.

Vi arbetar även med Erasmus, ett samarbete som precis är avslutat som heter SHIFT (Shared Initiative of Training), ett Erasmusprojekt med International Music Council som projektledare.

Vi gick ihop med några av våra systernätverk ute i Europa i ett projekt för att arbeta med de globala hållbarhetsmålen, och se hur vi som europeiska kulturnätverk kan arbete med det.

Eftersom vi är så många i nätverket är det viktigt att växa hållbart. Därför har vi skapat geografiska och tematiska hubbar. En av hubbarna är en kulturpedagogisk hubb, och det är jag som arbetar med och driver den. Där har vi nu ett Erasmus-projekt för utbyte av kunskap och erfarenheter. Det är många av våra medarbetare som arbetar med kulturpedagogisk verksamhet av olika slag. Det kan vara konstpedagogik, cirkuspedagogik, karneval och allt möjligt. Där har vi nu en plattform för att dela kunskap och erfarenheter.

Vad är IRO och hur arbetar ni med det?

IRO är en verksamhet som jag driver, men ligger även under Trans Europe Halles verksamhet, och är finansierat av Region Skåne. Syftet med IRO, som står för International Resources Office, är att stötta skånska kulturaktörer i sina internationaliseringsprocesser. Det kan vara på en liten eller stor skala. Om verksamheter vill åka på utbyte kan jag tipsa om mobilitetsstöd i form av utbyte eller deltagande på konferens ute i Europa. Allt ifrån det till större EU-finansiering som går att ansöka om - där jag kan guida, ge rådgivning och coacha i ansökningsprocessen.

Trans Europe Halles / IRO:s webbplats

Ursula von der Leyen på besök i Stockholm

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Stockholm den 7 april med anledning av EU-kommissionens godkännande av Sveriges återhämtningsplan efter Corona-pandemin.

Den svenska återhämtningsplanen omfattar ca 34 miljarder kronor. Detta stöd ska bland annat bidra till den svenska gröna omställningen. 44% av planen kommer stödja klimat- och energiprioriteringar, investeringar i elektrifiering, minskade koldioxidutsläpp från industrin och energieffektivitet i bostäder.

Under von der Leyens besök uppmärksammandes även kriget i Ukraina samt EU:s plan om att minska unionens beroende av fossila bränslen genom att fasa ut importen av gas, olja och kol från Ryssland. Denna förändring innebär ett krav på omställning till förnybar energi – något som EU-kommissionens ordförande pekade ut Sverige som föregångare inom.
Återhämtningsplanen

Uppdaterad:

Dela sidan: