Länk till startsidan

Hållplats för samåkning skapar smartare resor

Har du sett den orangea bänken på Bygatan i Genarp? Det är en hållplats för samåkning. Här kan du sätta dig, ange med tummen vart du ska och invänta att få skjuts. Smart, inte sant?

En orange bänk med texten 'Åk tillsammans', står på trottoaren med en skylt för att signalera vart man vill ha skjuts.
Samåkningshållplatsen i Genarp är utrustad med en soffa och en skylt där man kan signalera till förbipasserande bilister vart man vill åka.

Hållplatsen för samåkning är placerad på Bygatan, i höjd med Genarps skola. Här kan du signalera vart du vill åka och slå dig ner på bänken för att invänta skjuts. Kommer du med bil och ska åt det hållet? Erbjud samåkning.

Syftet med samåkningshållplatsen är att inspirera fler till att åka mer tillsammans. Att samåka är ett sätt att spara både pengar och miljö – och kan också leda till nya bekantskaper.

Vad tycker du som bor i Genarp om samåkning?

Vi vill veta vad du som bor i Genarp tycker om att samåka. Vi vill veta mer om din inställning, för att veta hur vi ska arbeta vidare med frågan.

Jag vill svara på enkäten om samåkning

Fyra tips för den som vill samåka

1. Se över dina bilresor: Ta dig en stund och fundera över vilka resor du gör i ditt vardagsliv. Var reser du? Hur reser du dit? Hur ofta reser du? Skulle samåkning kunna vara ett alternativ för dig i någon av resorna? Antingen om du själv kan tänka dig att någon åker med dig om du ändå ska resa eller om du kan tänka dig att åka med någon annan som gör samma resa som du.

2. Prata med andra om gemensamma resebehov: Det svåra med samåkning kan vara att hitta personer att samåka med. Prata därför med dina grannar och personer i ditt område för att se om ni kan hitta gemensamma resor till att börja med.

3. Testa appar för samåkning: Det finns flera aktörer på marknaden som utvecklar lösningar som ska underlätta samåkning.

4. Kolla in grupper för samåkning på sociala medier: På sociala medier finns flera initiativ och grupper för att hitta personer att samåka med.

Det finns en potential för samåkning i Genarp

– Människor har i alla tider delat resurser med varandra och att resa tillsammans i samma fordon är inget nytt. Samåkning sker på flera sätt redan idag och det finns potential att öka samåkningen för till exempel pendlingsresor, säger Astrid Bachs, trafikhandläggare Lunds kommun.

Projekt för hållbart resande

Hållplatsen är tillfällig och genomförs inom projektet Mobilitet på tvärs som delvis är finansierat av EU. I projektet undersöks möjligheter för ett ökat hållbart resande i kommunens mindre tätorter.

Uppdaterad:

Dela sidan: