Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppenhet, kunskap och övertygelse som bar hela vägen till medarbetarpris

Miljöinspektörerna Malin Alnemo och Johan Blom vid miljöförvaltningen är utmärkta ambassadörer för begreppet öppenhet. För sitt framgångsrika, engagerade arbete – över förvaltnings- och verksamhetsgränserna – med hållbar utveckling i Lunds kommun belönades de 2021 med kommunens medarbetarpris.

En kvinna och en man håller i en varsin blombukett. De håller gemensamt i en stor check där det står 10 000:- och deras namn, Malin Alnemo och Johan Blom.

”Malin och Johan har haft stor betydelse för förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling, bland annat vad gäller att minska konstgräsplaners miljöpåverkan och för att minimera material och leksaker som kan vara skadliga för våra barn i förskolan. De delar med sig av sin kunskap, visar på alternativ och alternerar piskor och morötter på ett sätt som bara experter förmår.”

Så lyder motiveringen till priset, till de bägge miljöambassadörerna som delar uppmärksamheten och äran med en handfull ytterligare pristagare under 2021. Men vi börjar med att träffa Malin och Johan:

Vad står begreppet ”öppenhet” för hos er båda, om man tar ert arbete i betraktande?

- I centrum står nog så kallade Lundakem och kemikalieplanen inom kommunen där vi båda är involverade, säger Malin. Det handlar om att jobba tillsammans över förvaltningsgränserna för att göra förflyttningar i hållbar riktning. Vi försöker att jobba uppmuntrande, med morot mer än piska, för att identifiera potentiella miljöförbättringar och hållbarhetsinitiativ inom verksamheterna.

Viktigt reducera läckaget av mikroplaster

- Ibland är det inte helt uppenbart för utomstående betraktaren vad vinsten är – men då har vi kunskapen och kanske pedagogiken att förklara varför vi ska ta ett steg i en viss riktning, fortsätter Johan, och illustrerar med ett exempel på en av deras förbättringar för kultur- och fritidsområdet – den att reducera läckaget av mikroplaster från konstgräsplaner. Framgången har man uppnått genom att minska, om än inte helt stoppa, läckaget ut i dagvattennätet.

Både rådgivning och kravställande

I deras miljötillsynsuppdrag gäller det att ställa krav enligt miljöbalken – men det ingår också att ha en rådgivande funktion för att hitta den bästa vägen framåt ur flera perspektiv.

- Just konstgräsplaner i plast bär ju en dubbelhet inom sig: det är jättepositivt att alla, särskilt barn- och ungdom, rör på sig och har tillgång till planerna. Å andra sidan kan vi inte uppmuntra att vi är skuld till onödigt läckage av skadliga mikroplaster till naturen, förklarar Malin.

Möta hindren, se lösningarna

Vare sig de rör sig bland våra egna medarbetare, hos näringsidkare eller andra medborgare i kommunen, gäller det att ha ett öppet sinnelag, möta hindren och se lösningarna framför sig. Piskan och moroten: de goda råden, jobba med uppmuntran och förebyggande – och när man samtidigt ställer krav, få verksamheten eller medborgarna att förstå varför det är nödvändigt att tänka och agera på ett visst sätt.

Konstgräsplanerna ingår i kemikalieplanen, och förbättringen i det här fallet har alltså blivit verklighet genom gott samarbete med kultur- och fritid. Ett annat fruktbart samarbete under 2021 var det med barn- och skola kring att ersätta vissa gamla leksaker och annan utrustning i verksamheterna som innehöll nu förbjudna ämnen, särskilt i plaster.

- Här arbetade vi förstås också i dialog med dem som jobbar på andra förvaltningar och enheter för att komma fram till fungerande lösningar, säger Malin.

Uppdraget går vidare med kemikalieplanen

Från kommunstyrelsen har miljöinspektörerna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med kemikalieplanen, att uppdatera och utveckla i samarbete med förvaltningarna. Gruppdiskussioner ska hållas med övriga förvaltningar, bland annat. En utmaning med detta kan vara att det finns så många planer och annat prioriterat arbete som konkurrerar om uppmärksamhet och resurser. Då kan det behövas ”eldsjälar” inom verksamheterna:

- Mycket av framgången bygger på att det finns riktigt engagerade människor som brinner för frågan, konstaterar Malin. Och så att det finns fungerande rutiner att luta sig mot.

Åtminstone delar av prissumman i medarbetarpriset kommer Johan och Malin att använda till något gemensamt projekt, kanske en konferens, ett seminarium eller en utbildning av gemensamt värde.

- Vi har inte riktigt kommit till skott med detta ännu, i coronatiderna. Det mesta på nätet har ju varit gratis den senaste tiden men jag har i alla fall för egen del bokat in ett seminarium framöver, säger Johan som har jobbat för kommunen och miljöförvaltningen sedan 2013.

Malin, från början kemist på ett läkemedelsföretag i Danmark, kom till kommunen och förvaltningen 2016. Tillsammans bär de kunskaper och ambitioner som gett tydligt eko i organisationen – och var sitt medarbetarpris. Grattis till det!

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: