Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Observatoriet i Stadsparken rustas för Naturskolan

Observatoriet i Stadsparken står tomt och har så gjort ett bra tag – men nu kan det bli ändring på det. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 april att godkänna en upprustning av Observatoriets plan 1 för att inrymma Naturskolan.

Observatoriet i Stadsparken en mulen dag.

Kommunstyrelsen har tidigare gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram förslag och en kostnadsberäkning för hur Naturskolan skulle kunna vara en del av utvecklingen av Observatoriet. Under dagens sammanträde redovisades slutsatserna.

– Vi är mycket glada över att vi ser en möjlig lösning framför oss som skulle ge liv och rörelse i Observatoriet i Stadsparken, i hjärtat av staden, och samtidigt bereda Naturskolan möjligheten att disponera byggnadens plan 1. Detta skulle vara i linje med det ursprungliga naturvetenskapliga användningsområdet för lokalerna, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för lokalfrågor.

Stimulerar inom teknik och naturvetenskap

Barn- och skolnämnden ansvarar för Naturskolan som är ett kommungemensamt resurs- och utvecklingsteam för alla förskolor och skolor i kommunen med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Med Naturskolan som basverksamhet i Observatoriet skapas en pedagogisk upplevelsemiljö. Lunds kommuns hållbarhetsarbete förstärks och en ny mötesplats blir tillgänglig genom att även kommunens övriga verksamheter kan boka lokalen för möten vid tider då den inte används av Naturskolan.

– Detta har förutsättningar att bli något verkligt bra. Vi tar vara på Lunds kunskapsfokus och förstärker vårt hållbarhetsarbete med Naturskolan som hyresgäst, säger Magdalena Titze, projektledare vid kommunkontoret i Lund.

Naturskolan ska hyra plan 1

Kommunstyrelsens beslut att godkänna en upprustning av Observatoriets plan 1 innebär även att barn- och skolnämnden får utökade resurser för att möjliggöra ett breddat uppdrag för Naturskolan samt får hyra för Observatoriets plan 1. Naturskolans breddade uppdrag innebär att de även ska arbeta med pedagogik kring bebyggd miljö.

Uppdaterad:

Dela sidan: