Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spårvägen vinner arkitekturpris

Spårvägen i Lund vinner Trafikverkets arkitekturpris 2021! Enligt juryn är spårvägen mellan Lund C och ESS ”ett grönt stadsbyggnadselement som knyter samman gammalt och nytt och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden”. Priset delades ut vid Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 7 april.

Spårvagnshållplatsen Lund C på Clemenstorget i Lund

Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. Utformningen är öppen och integrerad i stadsrummet med inspiration från moderna europeiska spårvägssystem. Estetik, säkerhet och funktion har gått hand i hand vid utformningen och gestaltningen av det offentliga rummet. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela sträckan. Riktlinjerna för gestaltning av spårvägen har tagits fram av Lunds kommun tillsammans med Atkins.

Juryns motivering

Juryn skriver i sin motivering bland annat: ”Med enkelhet i gestaltningen och lyhördhet för Lunds historiska kvaliteter har spårvägen inpassats i stadsmiljön. Med en genomtänkt utformning – från markbeläggning och ledstråk till belysningsstolpar och väderskydd – har spårvägen gjorts så visuellt tydlig att man inte behövt skapa barriärer som bryter sönder stadsrummet.”

Pressmeddelande från Sveriges Arkitekter

Läs mer om spårvägen

Uppdaterad:

Dela sidan: