Länk till startsidan

Träffa tekniska nämnden i Södra Sandby 20 april

Kommunens tekniska nämnd håller sitt ordinarie möte i Södra Sandby den 20 april. Före mötet hålls en öppen frågestund där du kan ställa frågor till politiker från nämnden och tjänstepersoner från tekniska förvaltningen.

Tid och plats

Onsdag den 20 april.
Byskolans matsal klockan 16.30-17.15.

Vad kan jag fråga om?

Tekniska nämnden har hand om gator och trafik, parker, natur-och grönområden samt försäljning av kommunal mark för bostäder ochverksamheter.

Lämna gärna din fråga i förväg.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Tekniska nämnden håller även sitt ordinarie möte i Byskolan den 20 april med början 17.30. Detta möte är inte öppet för allmänheten.
Nämndens mötestider, handlingar och protokoll

Välkommen!

Uppdaterad:

Dela sidan: