Länk till startsidan

Samverkan för att motverka brottlighet bland ungdomar

Den 6 april ordnar Lunds kommun i samarbete med polisen en årlig föreläsning på tema att brottas med den ojämlika brottsligheten. Fokus är hur vi tillsammans kan använda våra olika kompetenser för att motverka kriminalitet bland ungdomar.

Clemenstorget

Under seminariet kommer det att fokuseras på hur vi kan samverka och använda vår kompetens för att motverka brottlighet bland ungdomar, vilka metoder som är tillämpbara och vilka felkällor som måste undvikas.

Bland föreläsarna finns Christina Söderberg, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet, Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och representanter från sociala insatsgruppen (SIG) som berättar mer om hur vi kan utveckla det sociala arbetet.

Om samarbetet sociala insatsgruppen

Sociala arbetsgrupper (SIG) är arbetsmetod för att motverka ungdomskriminalitet i samverkan mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund.

Så arbetar vi med brottsförebyggande arbete

För mer information om sociala insatsgruppen eller seminariet, vänligen kontakta Sara Pettersson, enhetschef socialförvaltningen.
E-post: sara.pettersson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: