Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya insatser ska underlätta civilsamhällets arbete för personer från Ukraina

Lunds kommun utvecklar samarbetet med civilsamhällets aktörer för att underlätta deras arbete med att stödja och hjälpa personer som flytt till Lund från kriget i Ukraina.
– Civilsamhället gör ett fantastiskt arbete. Nu gör vi insatser för att förenkla för dem att stödja de som flytt kriget, säger Mårten Hafström, förvaltningsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen.

Ny mötesplats intill biografen

Inom kort öppnar en mötesplats i centrala Lund, intill biografen på Västra Mårtensgatan. Lokalen ska kommunen och civilsamhällets aktörer kunna använda i arbetet med frågor kopplade till Ukraina. Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF, har upplåtit lokalen gratis, till att börja med i tre månader.

Hur lokalen ska användas, vilka tider den ska vara öppen och hur den ska bemannas ska civilsamhällets aktörer och kommunens företrädare nu diskutera.

Kanal för volontäruppdrag

Lunds kommun öppnar också kanalen Frivilligkraft för förmedling av volontäruppdrag med anledning av kriget i Ukraina. Frivilligkraft är en samordnande plattform som Lunds ideella sektor kan använda

för att lägga ut uppdrag som behöver volontärer. Den är samtidigt en väg in för lundabor att hitta ideella uppdrag att engagera sig i. Nu utökas tjänsten så att Frivilligkraft kan användas även för uppdrag med koppling till krisen i Ukraina.

Frivilligkraft

100 000 kronor till fritidsaktiviteter

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i förra veckan att avsätta 100 000 kronor för att primärt tillgodose barns rätt till en meningsfull fritid. Det kan handla om att genomföra enkla kostnadsfria fritidsaktiviteter, likt grundtanken i Lov i Lund. Pengarna ska kunna sökas och användas av civilsamhället.

– 100 000 kronor räcker naturligtvis inte jättelångt, men vi ser insatsen som ett smörjmedel för att få till värdefulla aktiviteter till framför allt barn och unga, säger Mårten Hafström.

Den 28 februari gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunkontoret i uppdrag att undersöka och ta fram en plan för hur kommunen ska rustas för att stå redo att ta emot eventuella flyktingar och förbereda för det förändrade säkerhetsläget i Europa, samt att tillsammans med berörda förvaltningar undersöka föreningslivets möjligheter att bistå och hjälpa eventuella flyktingar och samtidigt att se över möjligheterna till frivilliga insatser från Lundabor.

Vill du veta mer?

Med anledning av situationen i Ukraina

Uppdaterad:

Dela sidan: