Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund är med i Earth Hour

Släck för vår enda planet! Den 26 mars kl 20.30 är det Earth Hour - timmen då vi genom att släcka ner ställer oss bakom budskapet om att mer behöver göras för att förhindra klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.

Jordglob med en kartpin där det står Lund.

Vi kommer släcka ner centrala byggnader i Lund, så som Kristallen och Rådhuset. Vi har dessutom antagit 12 av de kommunförbättringar som WWF uppmanar Sveriges kommuner att jobba med. För att nämna några exempel så jobbar vi med laddinfrastruktur, fossilfria tjänstefordon, klimatsmart skolmat och hållbarare kapitalförvaltning. På vår agenda står även olika vattenfrågor, till exempel med restaurering och bevarande av våtmarker. Men det kommer att krävas fler såväl stora som många små insatser för att nå våra mål. Det är även tydligt att arbetet kommer kräva samarbete.

Tycker du också att miljö- och klimatarbetet är viktigt? Släck du med!

Läs gärna mer om kommunens väg mot ett hållbarare Lund:
Hållbara Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: