Länk till startsidan

Lilla skolan kommer att stängas

Lilla skolan kommer att stängas och eleverna erbjuds plats på annan grundsärskola i Lund, det beslutet fattade Barn- och skolnämnden den 22 mars. Beslut fattades också att säga upp Lilla skolans lokaler. Bakgrunden till beslutet är att skolans lokaler inte lever upp till verksamhetens behov. Eleverna kommer att gå kvar på Lilla skolan under vårterminen och erbjudas ny skolplacering från och med höstterminen 2022.

Arbetet har följt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess, vilket innebär att vårdnadshavare och personal inför beslutet haft möjlighet att lämna synpunkter om förslaget.

Processen fortsätter nu med fördjupad dialog mellan vårdnadshavare och rektorer på Lilla skolan för att erbjuda nya skolplaceringar till eleverna.

Nämndshandlingar BSN 22 mars 2022

Uppdaterad:

Dela sidan: