Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fornborgen flyttar till Uroxens förskola

Förskolan Fornborgen avvecklas och barngruppen med personal erbjuds plats på Uroxens förskola, det beslutet fattade Barn- och skolnämnden den 22 mars. Beslut fattades också att säga upp lokalerna på Fornborgens förskola. Flytten kommer att ske sommaren 2022.

 Beslutet innebär barngruppen på Fornborgens förskola tillsammans med personal flyttar till Uroxens förskola. Flytten planeras att ske i augusti 2022 då renoveringen av Uroxens förskola är klar.

Arbetet har följt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess, vilket innebär att vårdnadshavare och personal inför beslutet haft möjlighet att lämna synpunkter om förslaget.

Läs mer

Nämndshandlingar BSN 22 mars 2022

Uroxens förskola

Uppdaterad:

Dela sidan: