Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Välkommen till Stångby och Vallkärraveckan 4-8 april

Nu kan du som bor i Stångby och Vallkärra vara med och utveckla ditt område. Under två år kommer vi i Lunds kommun ha ett särskilt fokus på Stångby och Vallkärra. Vi inleder med både politiker och tjänstepersoner på plats en hel vecka för att samtala och svara på dina frågor. Väl mött den 4 - 8 april!

Vägskylt med texten Stångby i förgrunden, och åkermark samt Stångby ses i bakgrunden.

Program Stångby och Vallkärraveckan

Måndag 4 april

Tid: klockan 19.00 – 20.00

Plats: Axelgård, Vallkärra

Välkommen på medlemsmöte för Vallkärra byalag tillsammans med tjänstepersoner och Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg.

Tisdag 5 april – företagsfrukost

Tid: klockan 8.00 - 9.00

Plats: Östra stationssidan vid Signalvägen/Förbindelsegången

Hur ser du på möjligheterna till näringslivet i Stångby och Vallkärra? Kom och träffa kommunstyrelsens presidium och näringslivsenheten på en frukostträff för företagare. Kostnadsfritt.

Jag vill delta på företagsfrukosten

Tisdag 5 april

Tid: klockan 14.30 – 15.30

Plats: Östra stationssidan vid Signalvägen/Förbindelsegången

Träffa politiker och tjänstepersoner. Möjlighet att träffa och prata med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg samt även ett par ordförande i de olika nämnderna i kommunen.

Tisdagen den 5 april Open-space möte – start för Fokus Stångby och Vallkärra

Tid: Klockan 17.30-21.30. Du kan komma mellan klockan 17.30 och 18.00.
Plats: Tornhallen, Stångby
Under kvällen kommer vi arbeta med hur vi tillsammans kan utveckla framtidens Stångby och Vallkärra. Dina tankar, idéer och ditt deltagande är viktigt för oss.

Vi bjuder på smörgås och kaffe. För att kunna beräkna antalet vill vi gärna att du anmäler dig senast den 1 april.

Jag vill anmäla mig till open space-mötet

Onsdag 6 april

Tid klockan 16.00 – 18.00

Plats: Vallkärra skola

Kom och prata trafik och hållbart resande med Tekniska förvaltningen. Vad är positivt, vad går att utveckla? Vilka ser du som de viktigaste utmaningarna och perspektiven att jobba med i Lunds kommun fram till 2050? Prata med våra samhällsplanerare om den nya översiktsplanen som just nu arbetas fram. Våra energirådgivare svarar på frågor – har du köpt nytt hus och vad bör du då tänka på när det gäller el? Möt samhällsvägledare från Medborgarcenter - vägen in i Lunds kommun!

Torsdag 7 april

Tid: klockan 16.00 – 18.00

Plats: Torngården, Stångby

Kom och ställ frågor till projektledare och gestaltningsansvarig för byggandet av Stång­by stadsdelspark. Vad är positivt, vad går att utveckla och vilka ser du som de viktigaste utmaningarna och perspektiven att jobba med i Lunds kommun fram till 2050? Prata med våra samhällsplanerare om den nya översiktsplanen som just nu arbetas fram. Möt samhällsvägledare från Medborgarcenter – vägen in i Lunds kommun!

Fredag 8 april

Tid: klockan 16.00 – 17.00

Plats: Torngården. Stångby

Möt Stångby musikskola och Musik i Torn!

Fokus Stångby och Vallkärra

Tanken med projektet Fokus Stångby och Vallkärra är att alla som bor och lever i området ska få möjlighet att vara med och påverka samt få inflytande på hela projektet.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar i projektet

Uppdaterad:

Dela sidan: