Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hälften av restavfallet hade kunnat återvinnas

På Lunds renhållningsverk gör vi emellanåt plockanalyser för att se hur bra sorteringen är. Det är viktigt för oss att varje fack i kärlet bara innehåller det som ska vara där. Det är också viktigt att allt som kan sorteras, går till återvinning. 

Vi har som mål att det totala avfallet ska minska samtidigt som att allt som kan återvinnas, faktiskt gör det. Målen bygger på vårt behov av att hushålla med de resurser vi har.

Resultat av plockanalysen

I november 2021 gjordes en plockanalys från villahushåll i Lunds kommun. En plockanalys går ut på att slumpmässigt kontrollera avfallet från villahushållen för att ser vad som slängs. I den här analysen kontrollerade vi restavfall och matavfall.

Restavfall

Analysen för restavfall visade att:

 • 22% var matavfall.
 • 26,6% var tidningar och förpackningar.

Det betyder att nästan hälften av det som slängts i restavfallet hade kunnat återvinnas, i stället för att gå till förbränning.

De förpackningar som mest slängs i restavfallet är pappersförpackningar och plastförpackningar. Både papp- och plastförpackningar kan återvinnas upp mot sju gånger.

Genom att sortera matavfallet kan det bli till biogas och biogödsel. Via biogödseln återför vi fosfor till marken och matavfallet blir på det sättet ett kretslopp.

Matavfall

Matavfallet är bra sorterat, vilket innebär att det inte innehåller andra material. När matavfallet ska användas som biogödsel är det viktigt att det är fritt från till exempel plast.

Dock visar analysen att det finns mat som hade kunnat ätas som slängts i soporna. Oftast rör det sig om mat som passerat bäst före datum eller frukt och grönsaker som inte hunnits ätas i tid.

Diagram som visar fördelning över vad som slängs i restavfallet.
Diagram över innehållet i restavfall vid plockanalys november 2021.

Allt som vi kastar har även krävt resurser för att producera varan eller produkten, såsom energi, transporter, mark och vatten.

Varför blir det så här?

Det finns flera anledningar till att vi ibland slarvar med sorteringen som t.ex. att vi upplever tidsbrist.

Tips för att underlätta sorteringen

 • Tänk på att förpackningar behöver tömmas, men inte diskas.
 • Ställ yoghurt eller filförpackningen upp och ner i en tallrik och låt allt rinna ut, medan du gör annat.
 • Ta dig tiden att dela på innehållet och förpackningen, även om det kan upplevas äckligt när maten blivit gammal.

Nu sorterar vi ut mer!

Och låter det som kan återvinnas fortsätta som material vi kan använda!

 • Köp hem endast det du behöver –
  Du slipper kasta samtidigt som du sparar pengar och miljö!
 • Behöver du kasta – återvinn, så vi sparar resurser!

Tips för att förebygga avfall

462,6 kilo avfall per person 

Totalt under 2021 kastades 462,6 kg avfall per person i Lunds kommun. Av detta var:

 • 160 kg restavfall som gick till förbränning
 • 54,5 kg matavfall
 • 85,6 kg förpackningar som går under producentansvaret.

Resterande var farligt avfall och grovavfall inlämnat på återvinningscentral.

Uppdaterad:

Dela sidan: