Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hjälp oss bli bättre - svara på servicemätningen!

Från 21 mars till mitten av maj 2022 kommer Lunds kommun delta i en nationell servicemätning som organiseras av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Medborgarcenter

Varför servicemätning?

Servicemätningen görs för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande i kontakt med kommunen och eftersom många kommuner deltar går det också att jämföra resultatet mellan kommuner.

Syftet är dels att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande, dels att använda resultatet till att förbättra oss, säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla vår verksamhet till det bättre.

Hur påverkar det mig?

När du har varit i kontakt med oss kan du vara en av dem som får en kort enkät med frågor om hur din upplevelse var. Du får ett sms med en länk till en enkät om du ringt till oss, och ett mejl om du mejlat oss. Ditt svar är anonymt.

Svara gärna - hjälp oss bli bättre!

Uppdaterad:

Dela sidan: