Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering Lund och Ukrainasituationen

Kriget i Ukraina påverkar hela Europa, och även Lund. Här är en uppdatering av läget i kommunen.

Akutboende i gång

På uppdrag av Migrationsverket tog Lunds kommun i fredags togs en första grupp personer från Ukraina. I ett tillfälligt akutboende i kommunen fick de behovet av mat och sovplats tillgodosett. Gruppen har nu fortsatt till Migrationsverket, och Lund har beredskap för fortsatt mottagande.

God beredskap för att ta emot barn och elever från Ukraina

Lunds kommuns förskolor och skolor har en god beredskap och goda förutsättningar för ett mottagande av nyanlända barn och elever. Utgångspunkten är att barn från Ukraina kommer att tas emot oavsett om de fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd eller inte. I syfte att skapa ett samordnat mottagande av hög kvalitet tas barn och elever i nuläget emot via Lundavälkomsten som förbereder barn och elever för en trygg och bra start i Lunds förskolor och skolor.

Insatser samordnas med civilsamhället

Engagemanget för personer som kommer från Ukraina är stort bland både lundabor och civilsamhället. Kommunen har löpande kontakt med föreningsliv och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser.

Läs mer om Lunds kommuns arbete med anledning av situationen i Ukraina och omvärlden:

Med anledning av situationen i Ukraina

Uppdaterad:

Dela sidan: