Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya riktlinjer för skolskjuts

Den 1 mars 2022 antogs nya riktlinjer för skolskjuts av barn- och skolnämnden. Riktlinjerna gäller för skolskjuts i både grundskolan och grundsärskolan. Den största förändringen är att skolskjuts nu behöver ansökas om inför varje läsår, även för de elever som uppfyller avståndskraven utifrån färdvägens längd.

De nya riktlinjerna är tänkta att utgöra ett stöd i samband med beslutsfattande och tydliggör i delar vad som framgår av lagstiftningen. De utgör också ett stöd i samband med beställning av transport utifrån prioriteringsordning när det gäller på vilket sätt skolskjutsen ska ske.

Tidigare har elever som gått på den skolan som kommunen placerat eleven på, samt uppfyller avståndskravet, inte behövt ansöka om skolskjuts. I de nya riktlinjerna som antagits görs det tydligt att alla elever, oavsett skäl, behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

Att ansöka om skolskjuts inför varje läsår medför flera fördelar för organiseringen av skolskjuts. Uppdaterade listor av vilka elever som nyttjar skolskjuts är en förutsättning för att kunna organisera en skoltransport av god kvalitet. Årligen uppdaterade listor kan även ha miljömässiga fördelar då våra leverantörer får möjlighet att anpassa storleken på skolskjutsen utifrån antalet elever.

Ansök senast den 30 april

Ansök om skolskjuts senast den 30 april inför läsåret 2022/2023. Om ansökan görs efter 30 april kan det inte garanteras att ditt barn får skolskjuts till höstens terminsstart.

Läs mer om skolskjuts

Uppdaterad:

Dela sidan: