Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spårvägen nominerad till arkitekturpris

Lunds spårväg, en av Lunds främsta satsningar på stadsförnyelse och stadsbyggnad, har nominerats till Trafikverkets arkitekturpris efter besked idag från fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Vinnaren utses vid Arkitekturgalan den 7 april.

Spårvägsräls i gata
Lunds spårväg har nominerats till Trafikverkets arkitekturpris efter besked idag från fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Efter många års arbete invigdes den 13 december 2020 Sveriges första moderna spårvagnslinje och Lund blev en helt ny spårvagnsstad – den första på drygt hundra år.

Gestaltningen präglas av tre ledord: estetik, funktion och trafiksäkerhet. Detta speglas tydligt i den omsorgsfulla utformningen med robusta material och med hänsyn till den omgivande stadsmiljön – från den medeltida stadskärnan till den växande stadsdelen, Brunnshög. Den upphöjda vita linjen i granit avgränsar de gräsbeklädda spåren utan att skapa barriär. Parallellt längs hela den 5,5 km långa linjen löper gång- och cykelvägarna. Gräset täcker ca 80% av spåren och tillsammans med de 300 träden, som har planterats intill, fördröjs regnvattnet samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Fakta om spårvägen

Spårvägen är 5,5 km lång med nio hållplatser. Lunds kommun har byggt spåranläggningen och angränsande bil-, gång- och cykelvägar. Skånetrafiken har köpt in vagnar, byggt servicedepå och utrustat hållplatserna.

Uppdaterad:

Dela sidan: