Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Med anledning av situationen i Ukraina

De senaste dagarna har omvärldens fokus legat på Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Såväl nationella myndigheter som Lunds kommun följer händelseutvecklingen noggrant. Lunds kommun samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna hantera och möta framtida behov.

Hur kan det pågående väpnade angreppet mot Ukraina komma att påverka Lund? Ska kommunen vidta några särskilda åtgärder med anledning av kriget? Frågorna är många och svåra just nu.

Plan för att förbereda flyktingmottagande

Lunds politiker har i en skrivelse gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur Lunds kommun ska rustas för att stå redo att ta emot eventuella flyktingar från Ukraina. Kommunkontoret ska också tillsammans med berörda förvaltningar se över möjligheterna till insatserför att hjälpa och stötta de människor som väntas fly från Ukraina till Lund.

Lunds kommun har också en viktig uppgift att fortsätta ge lundaborna en god service, att finnas tillgängliga och att hålla samhällsviktiga funktioner i gång.

Mer om hur Lunds kommun agerar med anledning av situationen i Ukraina

Följ utvecklingen via krisinformation.se

På krisinformation.se kan du ta del av information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Där finns samlad information och länkar om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och barn och unga.

Krisinformation.se

Uppdaterad:

Dela sidan: