Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt stöd till stadskärnan efter pandemin

Under pandemin har kommunen satt in åtgärdspaket för att bland annat underlätta för verksamheterna i Lunds centrum. Sänkta och slopade avgifter har syftat till att minska kostnader för verksamheterna och uppmuntra kunder att ta sig in till stadskärnan. Nu har kommunfullmäktige beslutat att förlänga avgiftsbefrielsen under hela 2022.

Kommunfullmäktige beslutade under februari att kostnaden 0 kronor gäller under år 2022 för:

  • Tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd
  • Avgift för uteserveringar, torghandel och varuexponering
  • Kommunala korttidsparkeringar, det vill säga 30-mintersparkering

Observera att förändringen endast gäller avgiften, i övrigt gäller regelverket som vanligt på den aktuella platsen. Det kan till exempel krävas polistillstånd eller beviljad markupplåtelse för att få använda platsen.

Uppdaterad:

Dela sidan: