Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lägesbild fredagen den 18 februari med anledning av arbetet med covid-19

Ett sportlov med fler möjligheter för unga och barn än på länge, verksamheter öppnar upp för kommunens seniorer och en successiv återgång till ett normalläge i Lund efter pandemin. Det är några av punkterna som just nu hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Bild över centrala Lund, med utsikt över Clemenstorget och Domkyrkan
Lägesbild angående arbetet med effekterna av covid-19 i Lunds kommun skickas när ny information finns.

Efter att regeringen den 9 februari justerat de råd och rekommendationer som funnits på grund av en ökad smittspridning har samhället nu börjat sin väg mot ett normalläge efter pandemin. Bland annat har rekommendationen om testning vid symtom tagits bort för alla utom personal som jobbar inom vård- och omsorg, liksom råden att begränsa antalet nära kontakter och att hålla avstånd i kollektivtrafiken. För Lunds kommuns verksamheter innebär de hävda råden och rekommendationerna att en successiv återgång påbörjats. Personalfrånvaron är dock fortfarande hög inom vissa verksamheter, vilket innebär att läget är fortsatt ansträngt även om trenden nu pekar åt rätt håll. Det är också viktigt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens åtgärder för att bekämpa covid-19. För februari är de viktigaste uppmaningarna till individer följande:

  • Vaccinera dig.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sportlovet i Lund

Lagom till sportlovet är samtliga coronarestriktioner borttagna inom kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det innebär att Högevall, Stadsteatern, Konsthallen, fritidsgårdarna, biblioteken och idrottshallarna är öppna precis som innan pandemin. Eventuella skyddsåtgärder (förändrad möblering, plexiglas och avståndsmarkeringar) kommer att fasas ut under de kommande veckorna.

Alla evenemang för barn och unga hittar du i evenemangskalendern

Besök inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter

Besökare till träffpunkter och lunchrestauranger för pensionärer behöver inte längre föranmäla sitt besök eller boka bord. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Vi gör ingen förändring gällande rutinen för besök på våra särskilda boenden för äldre utan fortsätter att ha säkra besök genom att uppmana besökare att hålla avstånd, inte vistas i gemensamhetsutrymmen och använda munskydd och handsprit.

Borttagna föreskrifter för trängselkontroller på serveringsställen

Under delar av pandemin tillämpades trängselföreskrifter för näringsverksamheter som serverade mat eller dryck. Uppgiften att göra tillsyn i Lund låg på kommunens miljöförvaltning. Nu har livsmedelskontrollen återgått till normalläge eftersom trängselkontrollen på serveringsställen upphört. Det finns inte längre några föreskrifter som reglerar detta.

Nytt åtgärdspaket för att lindra konsekvenser av pandemin beslutat

Restriktionerna har lättat, men pandemin kommer att skapa stora utmaningar för samhället ett tag till. Flera branscher och näringar är mycket hårt drabbade av både covid-19 och de åtgärder som genomförts för att förhindra spridning av sjukdomen. För att lindra konsekvenserna lokalt i kommunen beslutade kommunfullmäktige igår om ett nytt paket med åtgärder – det sjätte sedan pandemin började. Dessa åtgärder ska gälla året ut:

  • Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0 kronor
  • Avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering sätts till 0 kronor
  • Kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i stadskärnan ska vara avgiftsfria

Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022, samt att betaltiden till kommunens leverantörer minskas i den mån det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade även att samtliga nämnder och styrelser ska verka för att om deras service och tjänster gentemot medborgare, andra brukare, föreningar och företagare med flera begränsas med anledning av pandemiläget så bör kompensation till de drabbade utgå.

Mer om kommunens åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av pandemin

Uppdaterad:

Dela sidan: