Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund i EU-samarbete om mänskliga rättigheter

Nedre halvan på en samling människor som är i rörelse på kullerstensgata. En person sitter i rullstol.

Hur fungerar Lunds strukturer för att arbeta med mänskliga rättigheter? Det ska undersökas i ett EU-projekt under 2023 och 2024. Fem andra europeiska städer deltar i utvärderingen, liksom Raoul Wallenberg-institutet.

I slutet av februari ska Raoul Wallenberg-institutet ansöka om medel från EU-kommissionens program ”Citizens, Equality, Rights and Values Programme” för att driva det tvååriga projektet. Som Sveriges första så kallade MR-stad, där MR står för mänskliga rättigheter, har Lund fått frågan om att delta. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att tacka ja till inbjudan.

– Lund är inte bara Europas mest kreativa stad utan även en viktig nod för mänskliga rättigheter i en tid då de är satta under global press. För oss är det naturligt att delta i EU-finansierade projekt där vi kan utbyta erfarenheter och kunskaper i det här fallet med städerna Wien, Utrecht, Bologna, Gdansk och Sopot, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Utvärdering utifrån nytt ramverk

Syftet med projektet är att utvärdera de medverkande städernas arbete med mänskliga rättigheter utifrån det nyantagna ramverket ”Human Rights cities in the EU – a Framework for Reinforcing Rights Locally.” I förlängningen ska ramverket användas som analysverktyg för att förbättra implementeringen av mänskliga rättigheter. Som bonus får de deltagande kommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om hur mänskliga rättigheter kan implementeras på kommunal nivå.

Lund kommer att medverka som partner i projektet. I den lokala projektgruppen ingår även sex idéburna organisationer som är verksamma i kommunen.

– Att organisationer från idéburen sektor medverkar är centralt eftersom de som representanter för invånarna har värdefull kunskap om hur Lund kan utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det här är en utmärkt möjlighet att utvärdera vår struktur för det här arbetet, säger Ulrika Dagård, samhällsstrateg i Lunds kommun.

Lund en av sex deltagande städer i EU

Förutom Lund har fem andra europeiska MR-städer och städer som jobbar med mänskliga rättigheter bjudits in att delta i projektet: Wien i Österrike, Utrecht i Nederländerna, Bologna i Italien samt Gdansk och Sopot i Polen.

Så arbetar Lunds kommun med social hållbarhet

Sex idéburna organisationer deltar tillsammans med Lunds kommun

Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS

EOS Cares

UNICEF, Lund

Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL

Studieförbundet Vuxenskolan, Lundabygden

ABF MittSkåne

Uppdaterad:

Dela sidan: