Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Omdragning av elljusspår i Veberöd

natur

Just nu pågår anläggningsarbetet av en ny sträckning av motionsslingan i Veberöd. Arbetet ska vara slutfört i slutet av 2023.

I dagarna påbörjades anläggningsarbetet för en ny omdragning av motionsslingan i Veberöd. Det nya naturspåret kommer stå klart hösten 2022 och vara 2,3 km lång. Lunds kommun ser också över möjligheten om att anlägga en grillplats i anslutning till motionsspåret, vilket önskats av en medborgare via Lundaförslaget, och för detta har man sett ut en fin glänta inne i det nytillkomna skogspartiet.

Den nuvarande dragningen kommer att vara i drift under hela anläggningsperioden av det nya spåret.

- Vi är väldigt nöjda med den nya dragningen som har utförs utan att vi har behövt fälla ett enda träd, säger Mats Hommel idrottsplatsvaktmästare som är hjärnan bakom den nya dragningen.

Den främsta anledningen till en ny sträckning är att få hela motionsslingan på kommunal mark. Skogen som kommande innefattas av nya motionsspåret kommer i och med denna omdragning att bli tillgänglig för allmänheten på ett nytt vis, vilket kommunen ser positivt på.

- Det är en vacker skog och nu kommer den att till större grad att nyttjas till sin fulla potential, berättar Mats Hommel. Det var ett jobb med att ta sig förbi björnbärssnår och sly men nu när vi ser resultatet är det fantastiskt roligt att fler kommer att kunna springa i en skog som tidigare inte varit framkomlig.


Uppdaterad:

Dela sidan: