Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Återbruk av vitvaror via återvinningscentralerna

Lunds kommun är nu med i ett samarbete mellan Sysav, Begagnade vitvaror, Stena Recycling och Elkretsen. Samarbetet går ut på att öka återbruket av vitvaror.

Begagnade vitvaror (BVV) kommer att hämta vitvaror från återvinningscentralerna som finns i Lunds kommun. Vitvarorna kommer att gås igenom och repareras. Ungefär hälften av dem kan återanvändas, antingen direkt eller efter reparation. Den andra hälften plockar man reservdelar från. Det som inte kan återanvändas går vidare till materialåtervinning hos El-Kretsens behandlingsentreprenör Stena Recycling.

De vitvaror som BVV säljer vidare går till grossistförsäljning hos återförsäljare. Verksamheten är godkänd av alla berörda myndigheter och organisationer.

Information om samarbetet finns på återvinningscentralerna för att informera besökare om att deras vitvaror kan komma att återbrukas. BVV:s lastbilar är folierade med företagets logotyp för att lätt kännas igen av medarbetare och besökare.

Begagnade vitvarors webbsida

Att återbruka följer avfallshierarkin

Avfallshierarkin, som har beslutats av EU, innebär att avfall så långt det är möjligt ska förebyggas. Om det ändå uppstår, är det bästa om det på något sätt kan återanvändas. Går inte det, ska det materialåtervinnas. Genom att återbruka sparar vi på jordens resurser.

Mer om hur du kan minimera och förebygga avfall

Vad händer med mitt avfall?

Avfallstrappan

Uppdaterad:

Dela sidan: