Länk till startsidan

”I grund och botten handlar det om att vi litar på varandra”

Annika Landfors fick medarbetarpriset Lyssna 2021

Under pandemin har telefonen gått varm när Annika Landfors stöttat alla Lunds restaurangägare och företrädare för studentnationer kring de riktlinjer som varit aktuella. Hon är sedan 15 år tillbaka chef för kommunens tillståndsenhet fick medarbetarpriset för sin lyhördhet och höga servicenivå.

Annika Landfors började arbeta med som tillståndshandläggare för ungefär 20 år sedan. Då var hon småbarnsförälder och hade svårt att få ihop familjevardagen med arbete på advokatbyrå. De första fem åren arbetade hon som tillståndshandläggare i Malmö stad.

– Jag tänkte att det här gör jag i några år – men så blev det inte, berättar Annika Landfors, chef för tillståndsenheten i Lunds kommun. Jag upptäckte att det här är ett otroligt roligt jobb där det hela tiden händer nya saker, som ställer nya krav på verksamheten. Dessutom är uppdraget viktigt – det påverkar hela vår stad vad gäller både attraktivitet, trygghet och säkerhet.

Våra tillståndshandläggare får vara med från det att en företagare presenterar sin affärsidé tills den förverkligas. En annan del är att de får vara delaktiga när nya områden i staden växer fram, som exempelvis på Brunnshög. Annika betonar att det är oerhört viktigt att skapa och upprätthålla relationer med de verksamheter som tillståndsenheten finns till för, som restaurangägare och studentorganisationer.

– Jag har lärt mig att i grund och botten så handlar det om att vi litar på varandra och arbetar mot samma mål, säger Annika Landfors. Både vi och näringen vill att kroglivet och studentlivet ska flyta på så bra som möjligt, så att vi tvingas ingripa så lite som möjligt. I det sammanhanget är dialogen väldigt viktig. När de vågar prata med oss och vi kan möta deras behov med en hög tillgänglighet så gör vi tillsammans ett jobb som blir bra för alla.

När Annika började arbeta på tillståndsenheten för 15 år sedan så lärde hon sig mycket av hur polisen arbetar i Lund.

– När man är ny är det lätt att fastna i det fyrkantiga, man är mer ängslig inför att göra egna tolkningar, säger Annika Landfors. Polisen i Lund har länge arbetat med dialog och nära samverkan och den organisationen hade jag mycket stöd av när jag började här. I Lunds kommun är vi generellt duktiga på att sätta våra verksamheter i ett större sammanhang. Vi försöker erbjuda en hög servicenivå och arbetar med att upprätthålla den hela tiden. Det gör att vi behöver tänka om och justera vårt sätt att jobba utifrån de förändringar som sker i omvärlden.

Tillståndsenheten har i flera år fått fina kvitton på goda relationer med företagarna i de insiktsmätningar som gjorts återkommande sedan 2014. Där har enheten de senaste åren legat i topp och företagarna rankar bland annat förmågan att förstå deras problem högt.

– Det är egentligen inte så svårt, menar Annika Landfors. Om jag ska ha kontakt med en myndighet vill jag känna att det finns ett förtroende för mig. Om jag blir lyssnad på blir dialogen och förståelsen mycket bättre. Vi på kommunen kan lära oss mycket av människorna vi arbetar med och är samtidigt en resurs för dem när de bedriver sin verksamhet. Genom att lyssna blir vi duktigare på att märka var vi behöver agera myndighet och var vi bara behöver vara ett stöd. Vi får mer respekt av näringen när vi vågar visa att vi bryr oss om hur det går för dem.

Annika är en av vinnarna av Lunds kommuns medarbetarpriser 2021

Medarbetarpriserna delas ut för att särskilt lyfta goda initiativ som leder till smartare användning av organisationens resurser. De sammanlagt sex priserna tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Uppdaterad:

Dela sidan: