Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt åtgärdspaket ska stödja handel och besöksnäring

Gatubild i Lund

Restriktioner och smittskyddsåtgärder i kölvattnet av den långdragna coronapandemin fortsätter att slå hårt mot den lokala handeln och besöksnäringen i Lund. Därför har Lunds kommun nu i snabb takt arbetat fram ett sjätte åtgärdspaket.

– Restriktionerna får inte bli dödsstöten för livskraftiga företag och för vår unika stadskärna. Tvärtom ska stadskärnan fortsätta att utvecklas till Sveriges mest attraktiva centrum. Under pandemin har vi beslutat om hela sex olika lokala åtgärdspaket som räddar arbetstillfällen och får Lund att ta sig ur krisen snabbare, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Den ökade smittspridningen under vintern har ställt krav på snabba åtgärder som i någon mån ska kunna kompensera för det bortfall och de utmaningar handel och besöksnäring fortsatt står inför. Några av åtgärderna som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om är att:

 • Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0 kronor 2022,
 • Avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering sätts till 0 kronor 2022,
 • Korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av året.

Andra åtgärder som kommunstyrelsen fattat beslut om är att:

 • Kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022,
 • Betaltiden minskas till kommunens leverantörer i den mån det är möjligt under 2022,
 • Socialnämnden beviljas tilläggsanslag om 1 780 000 kronor för 2022,
 • Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 2 630 000 kronor för 2022.

Uppdraget att ta fram åtgärdspaketen kommer från kommunstyrelsen och är kopplat till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

– Vi har en viktig roll som kommun att möjliggöra på alla sätt vi bara kan. Jag hoppas att de här extra insatserna kan hjälpa handeln och besöksnäringen i Lund en bit på vägen att klara sig igenom pandemin, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Fakta Lunds kommuns åtgärdspaket med anledning av pandemin

 • Åtgärdspaket 1 beslutades i mars 2020 och innehöll bland annat slopade tillsynsavgifter, förlängd betaltid på fakturor, avgifter och hyror från Lunds kommun och avgiftsfria uteserveringar.
 • Åtgärdspaket 2 beslutades i april 2020 och innehöll bland annat avgiftsfri torghandel, hyresnedsättningar för näringsidkare inom krisdrabbade branscher och hyressänkningar för ideella föreningar.
 • Åtgärdspaket 3 beslutades i december 2020 och innehöll bland annat ett utökat vinterprogram med utsmyckning och belysning, införande av city-/centrumvärdar och satsningar i naturområden och friluftsområden.
 • Åtgärdspaket 4 beslutades i mars 2021 och innehöll bland annat förstärkt stöd till ungdomar, föreningar och fritidsverksamhet under sommaren och särskilda satsningar i tätorterna.
 • Åtgärdspaket 5 beslutades i juni 2021 och innehöll bland annat gratis uppställningsplatser för food trucks och lättnader i kommunala avgifter för serveringstillstånd och uteserveringar.

Uppdaterad:

Dela sidan: