Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds första rapport från effektiviseringspolitiska rådet klar

Översiktsbild av Lund.
Nu har Lunds effektiviseringspolitiska råd lämnat över sin första rapport.

Hur kan Lunds kommun jobba med effektiviseringar? Det har bland annat varit fokus för effektiviseringspolitiska rådet att ta reda på under 2021.
I dag presenterades rådets första rapport.

Efter ett beslut i kommunfullmäktige inrättades ett effektiviseringspolitiskt råd i Lunds kommun. Rådet började sitt arbete under 2021 med syftet att undersöka och ge förslag på hur Lunds kommuns arbete kan förbättras när det gäller effektiviseringar. Fokus för 2021 års arbete har varit att beskriva nuläge och potential.

– Vi tackar för rapporten från våra oberoende experter och vi kommer nu att sätta oss in i dess innehåll och slutsatser. Det är viktigt att vi lägger lundabornas skattepengar på rätt saker och får ut så mycket högklassig välfärd som möjligt för dessa resurser, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Genomlysning av kommunens arbete

Rådet har gått igenom kommunens styrdokument, haft avstämningsmöten och genomfört intervjuer med kommunledningen både i politik och förvaltning samt med ledande företrädare för två jämförelsekommuner: Helsingborg och Uppsala.­

I dag överlämnades huvudrapporten ”Lund kan bättre!” från effektiviseringspolitiska rådet till Lunds kommunstyrelse. Rapporten är uppdelad i två avsnitt, en nyckeltalsanalys och en nulägesbeskrivning av struktur, kultur och arbetssätt.

Rådets slutsatser samlade i rapport

Roger Johansson är ordförande i rådet. Han menar att nulägesrapporten avlivar myten om att hög kvalitet är lika med höga kostnader och att Lunds kommuns arbete med effektiviseringar kan förbättras.

– Det går att kombinera hög kvalitet med låga kostnader. Rapporten visar även att det relativt andra kommuner finns en betydande potential till effektiviseringar inom grundskola och äldreomsorg, som även utgör de två största verksamhetsområdena. I första hand behöver kommunledningen i både politik och förvaltning bestämma sig om det finns en tillräckligt stark vilja att effektivisera kommunens verksamheter, och i så fall sätta tydliga och utmanande mål för arbetet och konsekvent följa dessa., säger Roger Johansson.

FAKTA

  • Efter ett beslut i kommunfullmäktige har Lunds kommun inrättat ett effektiviseringspolitiskt råd.
  • Rådet består av personer med olika kompetenser inom området ekonomi och effektivitet. Sju ledamöter utsågs under 2020 och rådet började sitt arbete under 2021. Lunds effektiviserings­politiska råd leds av Roger Johansson, ordförande, med Per Törnvall som vice ordförande.
  • Arbetet i det effektiviseringspolitiska rådet har i huvudsak skett på ideell grund.
  • Rådet ska årligen lämna en skriftlig rapport till kommunstyrelsen
  • Rapportens fokus ska väljas baserat på de aktuella effektiviseringsbehov Lund står inför.

Läs mer om effektiviseringspolitiska rådet och ladda ner rapporten här.


Uppdaterad:

Dela sidan: