Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fyrspårsbygget planeras om men projektet försenas inte

Järnvägsspår sträcker sig förbi byggnader genom en stad.
Arbetet med Fyrspåret planeras om, men det försenas inte. Alla spår och stationer kommer vara klara i oktober 2023.

Trafikverket meddelar att arbetet med järnvägstunneln i Åkarp tar längre tid än beräknat och att bygget av Fyrspåret därför måste planeras om. Det innebär trafik på tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår och stationer kommer att vara klara i oktober 2023.

– Det blir trafik på tillfälliga spår ett extra år och de nya stationerna öppnas hösten 2023, då alla spår tas i drift. Fram till oktober 2023 kommer därför tågtrafiken att köras på samma tidtabeller och stopp som idag mellan Malmö och Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Åkarpstunneln klarar inte kvalitetskrav

Orsaken till att Fyrspårsbygget planeras om är kvalitetsbrister i Åkarpstunneln som upptäcktes när Trafikverkets entreprenör grävde ur tunneln i höstas. Trafikverkets utredning visar att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav.

– Trafikverket ställer hårda kvalitetskrav på de konstruktioner som byggs. Broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år. Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller kvalitetskraven, är att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Här kan du läsa mer om Fyrspåret Malmö-Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan: