Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun går med överskott 2021

Lund c

Den senaste bedömningen visar att Lunds kommun kommer att få ett överskott på drygt 500 miljoner kronor under år 2021. Ovanligt stora statsbidrag, verksamheter som haft lägre omkostnader på grund av pandemin och ökade skatteintäkter är några av förklaringarna.

Prognosen bygger på siffror från den sista november 2021 och visar ett överskott på 516 miljoner kronor.
– Det finns några stora förklaringar till det här resultatet. Precis som förra året har skatteintäkterna utvecklats bättre än vad vi befarade till följd av pandemin och tillsammans med ovanligt stora statsbidrag så har vi ungefär 150 miljoner mer än budgeterat. En annan stor förklaring är att verksamheterna i våra nämnder redovisar ett överskott på ungefär 200 miljoner kronor. Ytterligare en orsak är att värdet på de placeringar på besparingarna i pensioner har ökat mycket under året, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun.

Vad gör Lunds kommun med överskottet?

– Vad vi kan se är att våra investeringar på uppemot 900 miljoner kronor har kunnat finansieras med egna medel. Låneskulden har därför inte ökat och i förlängningen innebär det att vi undviker räntekostnader som annars skulle tillkommit. Det betyder också att vi klarar av att hantera den lite försämrade konjunkturen vi räknar med ska komma, dvs att det kanske blir kärvare på arbetsmarknaden och mer inflation än tidigare när vi tagit oss igenom pandemin. Då har vi bättre förutsättningar att klara av det. Slutligen har vi den långsiktiga utvecklingen med de demografiska förändringarna och en åldrande befolkning. Med det här ekonomiska resultatet visar vi att vi också har förutsättningar att klara av att hantera de här faktorerna framöver.

Varför kan överskottet inte gå direkt in i de verksamheter som behöver medel – som exempelvis gagnar barn och äldre?

– På grund av en stor osäkerhet i hur skatteintäkterna skulle utvecklas under året har det funnits en försiktighet bland våra förtroendevalda att fördela ut mer pengar till nämnder och verksamheter. Dessutom är det ofta svårt att i slutet på året fördela ut tillfälliga förstärkningar och få effekt av dessa. Överskottet har som sagt inneburit en lägre skuldutveckling än planerat och även det egna kapitalet har förstärkts. Det skapar förutsättningar för mer pengar till verksamheterna kommande år än vad som annars hade varit möjligt. På det sättet går överskottet till kommunens verksamheter, även om det är indirekt.

Läs mer om Lunds kommuns ekonomi och budget

Uppdaterad:

Dela sidan: