Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fri Från Våld tilldelas Integrationspriset 2021 i Lunds kommun

Två kvinnor ler mot kameran och håller i blombukett, diplom och en stor vinnar-check.
Integrationspriset 2021 tilldelas projektet Fri Från Våld, som bedrivs av Kvinnojouren i Lund. Priset togs emot av Sengül Köse Lindqvist, volontär, och Mitra Seif, projektledare för Fri från Våld.

Lunds kommuns integrationspris 2021 tilldelas projektet “Fri Från Våld”, som bedrivs av Kvinnojouren i Lund. De uppmärksammas för sitt arbete med att nå ut till och skapat förtroende hos en särskilt utsatt målgrupp, förebyggt våldsutsatthet och främjat integration, gemenskap och trygghet.

Den 25 januari delades Lunds kommuns integrationspris ut till projektet Fri Från Våld, som bedrivs av Kvinnojouren i Lund.

- I stark konkurrens bland flera intressanta nomineringar har juryn valt att tilldela årets integrationspris till Kvinnojourens projekt Fri Från Våld för ett väl genomfört integrationsarbete. De har på ett föredömligt sätt lyckats nå ut till och skapat förtroende hos en särskilt utsatt målgrupp och möjliggjort för fler lundabor att få bli delaktiga i samhället, säger Hedvig Åkesson (KD), ordförande i Lunds kommuns integrationsråd och jurymedlem.

Juryns motivering lyder:

"Fri Från Våld är ett projekt som riktar sig till tjejer och unga kvinnor med migrationserfarenhet, som är nyanlända i Sverige och/eller lever under starka hedersnormer. Projektets syfte är att stötta och stärka målgruppen genom att informera den om sina rättigheter och arbeta normkritiskt. Syftet är också att bryta social isolering, bygga broar och skapa sammanhang och gemenskap.

Deltagarna i Fri Från Våld erbjuds kreativa och kunskapshöjande aktiviteter som syftar till att höja deras självkänsla och egenmakt. Till exempel genomförs studiecirklar, simundervisning och lägerverksamhet. Genom Fri Från Våld har Kvinnojouren i Lund sedan 2016 aktivt arbetat för integration, upprätthållit och skapat nya kontakter med tjejer och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Man har tagit fasta på sin breda kompetens, spridit kunskap och möjliggjort för fler lundabor att bli delaktiga i samhället.

Juryn för Lunds kommuns integrationspris anser att Fri Från Våld har lyckats nå ut till och skapat förtroende hos en särskilt utsatt målgrupp, förebyggt våldsutsatthet och främjat integration, gemenskap och trygghet.”

- Att få möta dessa tjejer är att få möta hopp. Trots allt de varit med om är det glädje, värme och önskan att förstå och vara en del av samhället som präglar våra möten. Att få dansa, leka och skratta tillsammans är lika viktigt som att dela kunskap och insikter. Vi lär oss av varandra och växer tillsammans i systerskap och i gemenskap över gränserna mellan vi och dem, säger Mitra Seif, projektledare för Fri Från Våld.

Information om projektet Fri Från Våld

Om Lunds kommuns integrationspris

Priset delas årligen ut till en förening, organisation, ett nätverk, företag eller en kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund.

Prissumman är 20 000 kronor. Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan: